De explosieve toename van het aantal...

Taaltip: tenminste / ten minste

30-06-2021
In de letterlijke betekenis 'op zijn minst, minimaal' is ten minste met een spatie.
In de betekenis 'in ieder geval, althans' is tenminste juist.

Wanneer is tenminste juist en wanneer ten minste?

Als tenminste 'althans, in ieder geval' betekent, wordt het als één woord geschreven. Voorbeelden:

  • Ik ben misschien niet slim, maar ik kan tenminste hoofdrekenen.
  • Het is best te snappen, tenminste: voor wie zich er een beetje in verdiept.
  • Onderhandel jij maar met haar; jij laat je tenminste niet in de luren leggen.

In de betekenis 'op z'n minst, minstens, minimaal' wordt ten minste met een spatie geschreven:

  • Je moet voor deze functie ten minste een vmbo-tl-diploma hebben.
  • Ten minste twee derde van de aanwezigen moet voor het voorstel stemmen.
  • Als je ten minste één jaar in dienst bent bij je werkgever, kom je in aanmerking voor ouderschapsverlof.
  • Ten minste houdbaar tot ... (op verpakkingen van levensmiddelen). 

Soms past zowel tenminste als ten minste in de zin:

  • Je had ten minste even de tafel kunnen afruimen. (Dat is toch wel het minimale.)
  • Je had tenminste even de tafel kunnen afruimen. (Maar in plaats daarvan ben je meteen voor de tv gaan zitten.)