Op 17 november 2020 wordt door de gezamenlijke VO...
In oktober 2020 overleed de moeder van onze...

Taaltip: gebruik van het &-teken

14-10-2020
Het teken & (de 'ampersand') komt vooral voor in namen en afkortingen: C&A, Bang & Olufsen, P&O, r&b, enz.
In andere gevallen kan beter het gewone woord en gebruikt worden, ook in tamelijk vaste combinaties als college van B en Wpersoneel en organisatiekort en krachtig. Het gebruik van & heeft geen duidelijke toegevoegde waarde en levert nauwelijks 'winst' op.