De basisscholen in Halderberge zitten 'mudjevol'....
Basisscholen in West-Brabant werken zich een slag in...

Taaltip: twintig jaar of twintig jaren?

21-06-2022
'Ik woon al twintig jaar in het buitenland' heeft de voorkeur. Jaar is een van de woorden die meestal in het enkelvoud blijven staan na een telwoord zoals twintig.

Grammaticaal gezien is het enkelvoud in 'Ik woon al twintig jaar in het buitenland' bijzonder. Normaal gesproken komt na een telwoord (zoals twintig) een meervoudig zelfstandig naamwoord, ook als dat een tijdsduur aanduidt. Het is bijvoorbeeld: een paar secondentwintig minutenzoveel maandenhoeveel eeuwen.

Bij jaaruur en kwartier gaat het anders. Deze woorden blijven in het enkelvoud staan als daar een bepaald telwoord voor staat (tweedrievier, enz.) of een van de onbepaalde telwoorden hoeveelzoveeleen paar en een aantal. Voorbeelden:

  • Ik woon al twintig jaar in het buitenland.
  • Een paar jaar geleden veranderde mijn collega van naam.
  • Hoeveel uur werkt hij?
  • Ik heb hier al zóveel uur in gestoken ...
  • Ze heeft zo'n drie kwartier reistijd.

Na enkele en vele volgt overigens 'gewoon' een meervoud: enkele jaren geleden en vele uren later. In regionaal taalgebruik komt ook drie maand voor, maar drie maanden is standaardtaal.

Twintig lange jaren

De combinatie twintig jaren is wel mogelijk, maar alleen in bepaalde contexten:

  • Als er nadruk moet liggen op een bepaalde (meestal als vervelend ervaren) tijdsduur: 'Hij heeft twintig jaren onschuldig in de gevangenis gezeten.' Het meervoud is hier een stilistische keuze.
  • Als er een bijvoeglijk naamwoord (zoals lang of spannend) voor het zelfstandig naamwoord staat: 'Hij zat twintig lange jaren in de gevangenis'; 'We hebben vier spannende uren moeten afwachten wat er zou gebeuren.'