23september2020
Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord...
Het woord Prinsjesdag is met een hoofdletter, omdat...

THUISONDERWIJS UNIT 1

Donderdag 2 april

Beste ouders, verzorgers, 

Zoals u heeft kunnen horen bij de persconferentie, blijven de scholen zeker dicht tot en met 28 april. Voor de komende periode zullen we toch verder moeten in de leerstof. Dit gaan we dan ook doen vanaf maandag 6 april. De afgelopen weken zijn wij als school ons gaan voorbereiden op het scenario dat de scholen langer dicht zouden blijven. We denken voor nu dan ook een manier gevonden te hebben om verder te kunnen gaan. 

Vanaf maandag 6 april zullen de kinderen van unit 1 verder aan de slag gaan met de Dikke Duimen Bingo. Er zal vanaf die week ook een verschil gemaakt worden in de bingokaart van groep 1 en de bingokaart van groep 2. Voor de bingokaart van groep 2 zullen de kinderen ook aan de slag gaan met werkschriften van school. We hebben een beredeneerd aanbod hiervoor samengesteld.
Daarnaast willen wij aangeven dat het niet de bedoeling is om vooruit te gaan werken in het Letterboekje Raai de Kraai + Schrijfschrift. Wij vragen u zich te houden aan de opgegeven taken op de Bingokaart. Op deze manier kunnen wij ons onderwijs op afstand het best vormgeven.
Voor de groepen 1-2 zullen wij elke dag een korte dagopening plaatsen via Klasbord. Tijdens deze dagopening bespreken we de dagen van de week en vullen we dit aan met een korte 'kringactiviteit'.

Wanneer kinderen tijdens het maken van het werk vastlopen en niet meer weten hoe verder te gaan, kunnen wij hulp bieden op afstand. Er kan dan eenvoudig een foto gemaakt worden van het werk en naar ons gestuurd worden via Ouderportaal of via email. Op die manier kunnen wij dan een reactie geven met daarbij uitleg waar nodig. Zo proberen wij de ontwikkeling van de kinderen zo goed als mogelijk te volgen op afstand. Wij willen als school dan ook nogmaals een beroep doen op u als ouders. Help de kinderen waar kan, maar probeer dit altijd te doen in de begeleidende sfeer en niet door antwoorden voor te zeggen. Komt u er niet aan uit, schroom niet en stuur ons een berichtje. 

Doordat we met nieuwe leerstof gaan werken hebben de kinderen diverse materialen nodig. Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om de materialen op te komen halen. Deze materialen kunnen in de eigen kleutergroep van uw kind worden opgehaald. De materialen voor uw kind liggen klaar op de eigen stoel in de kring.
Het ophalen van de materialen doen we in 2 tijdvakken, zodat we de stroming van ouders kunnen doseren. We willen u bij het ophalen van de materialen vragen rekening te houden met de 1.5 meter afstand en te proberen groepen te vermijden in de lokalen. We willen u vragen om met niet meer dan 3 ouders in de klas aanwezig te zijn. U zou dan eventueel buiten op het schoolplein kunnen wachten. Werk ophalen voor buurtgenootjes is natuurlijk ook altijd een goed idee. 

De ophaalmomenten zijn als volgt: 
Maandag 6 april van 9.00 uur tot 11.00 uur 
Dinsdag 7 april van 9.00 uur tot 11.00 uur

 Alvast een doorkijkje met betrekking tot de materialen die de kinderen gaan ontvangen: 

Groep 1:
Dagopening via Klasbord + korte 'kringactiviteit'
Werkjes a.d.h.v. het thema en de leerdoelen via Yurlspagina
Werkboekje groep 1 eventueel uitdaging werkboekje groep 2
Auditieve oefeningen
Opdrachten thuis spelen en leren

Groep 2:
Dagopening via Klasbord + korte 'kringactiviteit
Werkjes a.d.h.v. het thema en de leerdoelen via Yurlspagina
Schrijfschrift
Letterboekje Raai de Kraai
Werkboekje groep 2 en werkboekje 2+
Auditieve oefeningen


Tot slot, de afgelopen weken hebben we verschillende informatie gedeeld met u als ouder. Om komende week goed aan de slag te kunnen met de nieuwe bingokaarten en de nieuwe leerstof, willen wij u vragen om te zorgen dat de volgende dingen gedaan zijn: 
         * Aanmelden bij Klasbord groep 1 of groep 2
        zie nieuwsbericht onderwijs op afstand:  Ouderportaal 27-03-2020

Voor nu hopen we u voldoende geïnformeerd te hebben.
We hopen dat u allemaal in goede gezondheid bent en blijft. 
Mochten we iets voor u kunnen betekenen horen wij dit graag via Ouderportaal of via email. 


Met vriendelijke groet, 

De Kleuterjuffen

Vrijdag 27 maart
Beste ouders/verzorgers,

Deze week hebben we met bijna alle ouders even kort contact gehad via een telefoongesprek. 
Wat fijn om bijna iedereen weer even gesproken te hebben! We zijn enorm trots om te horen hoe alle ouders en kinderen thuis inmiddels aan de slag zijn gegaan. 

Ondertussen zijn er, zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief, ook andere ontwikkelingen gaande. Zo hebben wij voor iedere groep van BS De Klinkert een Klasbord aangemaakt. U kunt zich  aanmelden op het Klasbord.

Klik HIER voor het aanmelden van uw kind in groep 1.

Klik HIER voor het aanmelden van uw kind in groep 2.

Via Klasbord zullen wij vanaf maandag 30 maart een bingokaart met jullie delen. U kunt deze bingokaart zien als een soort weektaak.
Wij zullen op deze manier via Klasbord iedere week een nieuwe bingokaart met u delen.
Deze kaart bestaat uit verschillende taakjes en een plustaak.
U kunt op deze manier iedere dag met uw kind gericht aan de slag met een taakje + wekelijks met een plustaak.
De werkjes op de Yurls pagina zullen wij iedere week weer opnieuw aanvullen met activiteiten en opdrachten rondom de leerdoelen die voor de betreffende week centraal staan. 

Klik HIER voor onze eigen Yurls pagina.

We zouden het leuk vinden wanneer u per week 1 foto van uw zoon/dochter met ons deelt via de mail van de eigen leerkracht
deze kunt u vinden op de website van basisschool De Klinkert - School - Team.
Zo kunnen wij aan het eind van de week per groep een leuke collage maken over wat iedereen de afgelopen week heeft gedaan en geleerd.

We beseffen ons dat iedereen ouders en kinderen dit allemaal zo goed mogelijk proberen vorm te geven.
Op school zijn kleuters ongeveer 15 - 20 minuten gericht met een taakje bezig. Daarnaast leren kleuters ontzettend veel door spel en het zelf ontdekken. Het is fijn wanneer u hen thuis ook veel de ruimte geeft om te spelen, ontdekken, gezelschapsspelletjes te spelen, voorlezen, koken/bakken, buitenspelen, dansen, muziek maken etc. Deze activiteiten zijn ontzettend belangrijk voor de verdere ontwikkeling.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet, 

De kleuterjuffen.

Vrijdag 20 maart
Dit bericht ontvingen wij onderstaand bericht van juf Astrid. Astrid heeft veel ervaring in het werken met het jonge kind en haar kinderen hebben op onze school gezeten.

Spannend.... ik ga iets nieuws proberen.
Aanstaande dinsdag om 9.30u wil ik via Zoom een meeting organiseren waarbij peuters/kleuters met/zonder hun ouders kunnen deelnemen. Dan doen we een spelletje. Net zoals ik in mijn youtube filmpjes doe.
Ik ga opdrachten geven en de kinderen kunnen meedoen. Spelenderwijs van alles leren.

Zorg dat je Zoom op je computer/laptop/ipad hebt (ik weet niet of het geïnstalleerd moet worden). en zorg voor een stoel(tje) en een knuffel of ander voorwerp wat ook ónder de stoel past.

Er is mogelijk een password nodig: met password...
237155

https://us04web.zoom.us/j/935585386…

Meer weten van juf Astrid?
Je kunt haar volgen via Creations by Astrid.

Woensdag 18 maart
Wat is het gek he, elkaar zo lang niet zien! Om ervoor te zorgen dat jullie je thuis niet gaan vervelen, hebben wij een website voor jullie gemaakt. Op deze website kun je allemaal werkjes vinden.

Via yurls hebben we een site aangemaakt waarop wij suggesties met u delen om thuis met uw kleuter te doen. Onze yurls website bestaat uit 3 pagina's. Ten eerste de hoofdpagina. Op deze hoofdpagina vindt u suggesties om thuis te doen daarnaast staan er liedjes in die wij ook in de klassen dagelijks behandelen. Bovenaan de pagina kunt u naast de hoofdpagina ook werkjes voor de tweede en derde week vinden. Deze zullen in het thema staan van familie hier zouden we in de klas dan ook mee starten. Naast onze suggesties bent u natuurlijk vrij om zelf ook leuke opdrachten te bedenken en uit te voeren rondom het thema. 

De werkjes op de pagina hebben dezelfde kleur als onze kasten in de klas:
Rood: rekenen en cijfers
Blauw: taal en letters
Geel: fijne motoriek

We hebben ook twee nieuwe kleuren toegevoegd:
Oranje: bewegen
Groen: kijktips of spelletjes

We zullen iedere week nieuwe ideeën en suggesties op deze site zetten. Maar vergeet niet dat kleuters vooral leren door te spelen en te doen. 

Klik HIER om naar de website te gaan.

Maandag 16 maart 
Wat is het een bizarre situatie momenteel! We proberen er samen maar het beste van te maken.
In de onderstaande link vindt u leuke en gemakkelijke tips om met uw kleuter thuis aan de slag te gaan. Voor een kleuter is het voorlezen, buiten spelen en het zelf ontdekken ontzettend belangrijk dus probeer hier, waar mogelijk, dagelijks wat tijd en ruimte voor vrij te maken.  

Vorige week heeft u het nieuws te horen gekregen dat juf Jopke per 1 april een andere uitdaging heeft gevonden. Dit houdt in dat de kleuters geen les meer zullen krijgen van juf Jopke. We gaan er alles aan doen om na 6 april toch nog een moment vrij te maken om alles goed af te sluiten met kinderen en ouders. Deze datum wordt nog met u gecommuniceerd.  

Mocht u in de komende periode vragen hebben, zijn wij allemaal via Basisonline beschikbaar van 09.00u - 17.00u om uw vragen te beantwoorden. 

Voor nu; let goed op elkaar en hopelijk tot snel!