23september2020
Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord...
Het woord Prinsjesdag is met een hoofdletter, omdat...
THUISONDERWIJS UNIT 2

Woensdag 8 april
Beste ouders, verzorgers,

Ondertussen hebben we iedereen telefonisch kunnen bereiken. We hebben dan ook even kunnen vragen hoe het allemaal gaat. Soms hebben we u als ouder gesproken, soms ook de kinderen. Wij missen het contact met de kinderen enorm! Daarom zouden wij graag gaan videobellen met de kinderen. Dit willen we gaan doen via Teams.
Afgelopen vrijdag of maandag heeft u op school de nieuwe stapeltjes met werk opgehaald. Daarbij zat een brief met daaraan vast een strookje. We hebben u gevraagd dit strookje goed te bewaren tot nader bericht. 
Vandaag heeft u het strookje nodig. In de bijlage staat in een document het stappenplan vermeld. In de andere bijlage staat een schema vermeld. Graag willen wij het volgende van u vragen:
- Pak het strookje met de inloggegevens erbij
- Volg HIER het stappenplan 'Inloggen op Teams leerlingen'
- Bekijk HIER het 'schema videobellen' wanneer er gebeld gaat worden met uw zoon of dochter. Lukt het deze week niet, dit is geen enkel probleem! We hopen elkaar dan gewoon volgende week te zien via Teams.

Zondag 5 april
Beste ouders,

Onze leerkrachten hebben de weekplanning voor volgende week (week 15) gecommuniceerd en hierover krijgen we opmerkingen m.b.t. Goede Vrijdag.

Op onze schoolkalender staat Goede Vrijdag als vrije dag vermeld, maar wij hebben er in deze coronaperiode bewust voor gekozen om ook Goede Vrijdag in de weekplanning op te nemen. Iedere gezinssituatie is op dit moment zeer verschillend. Er zijn ouders die bijvoorbeeld op Goede Vrijdag  moeten werken en gebaat zijn bij een planning voor hun kind.
 
De weekplanning die onze leerkrachten telkens maken is bedoeld als leidraad voor u. Het laat zien wat er in die week van een kind wordt verwacht. Kinderen hebben structuur nodig en dan helpt een weekplanning dat ze taken minder snel uitstellen, want ze zien welke taken er alweer gepland staan voor de dagen erop. Het is ook een handig hulpmiddel voor hun geheugen, omdat ze constant aan hun taken herinnerd worden. Net als voor u en ons is deze situatie ook voor een kind heel onzeker en onwennig. Er wordt veel van hun gevraagd, terwijl ze nog niet over de vereiste vaardigheden beschikken.

Het is dus de bedoeling dat u als ouder de weekplanning voor uw kind passend maakt aan uw gezinssituatie. Er zijn gezinnen met meerdere kinderen die begeleiding nodig hebben bij hun schoolwerk of er zijn in huis niet voldoende laptops beschikbaar etc. Daarom vermelden wij ook geen tijden in de planning, zodat u dat zelf kunt bepalen voor uw kind(eren). Wel adviseren wij om structuur aan te brengen in een dag. Een voorbeeld van een dagstructuur hebben wij op onze website HIER gepubliceerd. 

Sommige ouders vinden het dus fijn dat ook taken gepland staan op Goede Vrijdag, maar wilt u een vrije dag inplannen voor uw kind dan is dat ook prima. Het werk hoeft dan niet persé die vrijdag af te zijn, maar kan ook de week erna nog worden afgemaakt. Onze leerkrachten houden hier rekening mee bij het opstellen van de weekplanning voor week 16. In die week is het maandag 2e Paasdag en voor die dag wordt in ieder geval geen schoolwerk gepland.

In deze tijd moet iedereen zich telkens aanpassen aan de veranderende omstandigheden en wordt een beroep gedaan op ieders creativiteit. Het is geen ramp om aan het einde van de dag tegen je kind te moeten zeggen: het is vandaag niet helemaal gelukt. Plan ook gerust een andere leerzame activiteit zoals bijvoorbeeld het bakken van een cake of taart en laat je kind het recept lezen, afwegen etc. Of ga een vogelhuisje met je kind maken. Op onze website staan HIER volop links met educatieve suggesties naar leeftijd. Deze pagina's worden telkens aangevuld met actueel aanbod.

Geniet in deze periode zo veel mogelijk van elkaars aanwezigheid. Leren gaat immers altijd beter als het leuk is. Overtref jezelf!
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Ron Kruis, directeur

Vrijdag 3 april
Vanaf maandag gaan alle kinderen werken aan de nieuwe dagtaken en dus ook de nieuwe leerstof. Wij hebben de dagtaken voor deze week in de bijlage gezet zodat jullie op de linkjes kunnen klikken die bij de instructiefilmpjes horen. Dat scheelt een hoop overtyp werk.

Voor de rest nog wat extra informatie met betrekking tot de materialen die meegegeven zijn.

Veilig gespeld
De kinderen maken dagelijks een bladzijde uit dit kopieerboek. Dit kan het beste op de volgende manier gedaan worden. Ze nemen de bladzijdes voor zich die ze moeten maken. We nemen als voorbeeld even bladzijde 1 en 2. Ze lezen op bladzijde 1 de zinnen en nemen de dik gedrukte woorden goed in zich op. Ook kijken ze welk pictogram bij het dik gedrukte woord hoort.
Wanneer ze de hele bladzijde gelezen hebben is het de bedoeling dat ze de bladzijde dubbelvouwen over de ringband. Ze moeten nu alleen de bladzijde van de pictogrammen voor zich nemen. Ze schrijven op een vel papier de woorden op die bij de pictogrammen horen. Wanneer ze alle woorden op hebben geschreven mogen ze de bladzijde weer terug vouwen. Nu kunnen de kinderen zelf controleren of ze de woorden goed hebben opgeschreven.

Humpie Dumpie
De kinderen die de zon-lijn volgen van Veilig leren lezen hebben Humpie Dumpie meegekregen. Hiermee wordt vooral het begrijpend lezen geoefend. De kinderen mogen uit dit boek 2 bladzijdes per dag maken.

Plusboek en/of Rekentijger
De sterke rekenaars uit groep 3 hebben hun Plusboek en/of Rekentijger mee naar huis gekregen. Hierin mogen ze zelf lekker verder werken en puzzelen als ze klaar zijn met hun dagtaak.

Heel veel succes en wanneer u tegen oefeningen of de dagtaak aanloopt mag u ons uiteraard een bericht sturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact op. Ook gaan we volgende week beginnen met videobellen (hier komt zo snel mogelijk meer informatie over) waardoor de kinderen de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.

Ga HIER naar de pagina van groep 3 met de weekplanning.

Woensdag 25 maart
Ondertussen zitten we voor de tweede week thuis. De kinderen kunnen niet naar school. We hopen dat u steeds beter uw weg hierin kan vinden.
Op het gebied van onderwijs zijn uitgeverijen steeds bezig om diverse software en lessen te ontwikkelen. Wij als leerkrachten krijgen steeds meer handvatten om vanuit huis te werken. We zitten dan ook niet stil en zijn dagelijks op zoek naar middelen waarmee we het onderwijs op afstand gemakkelijker kunnen maken. In dit bericht willen wij u graag een update geven met betrekking tot unit 2. Een update voor algemene zaken heeft u kunnen lezen in de berichtgeving van Ron.

Aanbod lesstof
Vorige week maandag hebben wij als school de keuze gemaakt om tot aan 6 april geen nieuwe lesstof aan te bieden. Wij, als unit 2, hebben materiaal verzorgd waarbij geoefend kan worden met herhalen en automatiseren van basisstof die tot nu toe is aangeboden. Hierbij hebben wij alleen de verzorging van materiaal gedaan, zodat u thuis zelf een keuze kon maken in hoe het werk werd ingezet. Het ontbreken van een planning was hierbij dus het geval.
Vrijdag 20 maart of maandag 23 maart heeft u werk kunnen ophalen op school. Ook dit betreft werk waarbij herhalen en automatiseren centraal staat. Er wordt hierbij dus nog geen nieuwe leerstof aangeboden. Dit werk is tot aan 3 april. Mochten de scholen langer dicht gaan, gaan wij vanaf 6 april nieuwe lesstof aanbieden. Denk hierbij aan het starten van kern 9 voor groep 3 en we gaan verder met de leerstof op het gebied van rekenen, taal, spelling en technisch lezen. Hier hoort u binnenkort meer over.
Voor nu, tot aan 3 april, hebben wij een checklist voor u gemaakt. Aan de hand van de checklist kan gekeken worden of alle herhalingsstof gemaakt is. Hier heeft u, samen met uw zoon of dochter, de tijd voor tot en met 3 april. Onderaan de checklist staan ook klaar opdrachten, waar u voor nu even mee uit de voeten kan.
De checklist kunt u vinden als bijlagen bij dit bericht.

Klasbord
In navolging van unit 3 en 4 heeft nu ook unit 2 een klasbord aangemaakt. Klasbord is een communicatieplatform dat wij willen gebruiken om nauw in contact met elkaar te blijven. Klasbord kan op een laptop of pc gebruikt worden, maar werkt ook eenvoudig via een app. Na het eenvoudig aanmaken van een account is het mogelijk om een bord te volgen. Wij hebben een bord aangemaakt voor groep 3 en voor groep 4. Voor beide groepen zijn inlogcodes nodig. De inlogcodes zijn te vinden in de bijlage bij dit bericht.

Digitale leeromgeving groep 4
Zoals u weet werkt groep 4 op school met Snappet. In eerste instantie was het niet mogelijk om de kinderen thuis te laten werken met Snappet. Zij hadden geen inlogcode voor thuis. Allerlei uitgeverijen zijn afgelopen week enorm gaan door ontwikkelen. Snappet heeft het dan ook mogelijk gemaakt om groep 4 thuis te laten werken. Dit kan gedaan worden door het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij, van unit 2, hebben het emailadres van u toegevoegd dat is te vinden in Ouderportaal. We hebben hiervoor de ouder/verzorger toegevoegd die onder 'ouder/verzorger 1' vermeld staat. In de bijlage kunt u een omschrijving vinden van hoe u aan de slag kunt gaan met Snappet thuis.
Mocht er iets niet lukken bij het aanmelden van Snappet, kunt u dit laten weten aan de mentor van uw zoon of dochter.
Voor nu staan er nog geen lessen open waarbij nieuwe lesstof wordt aangeboden. Wel kunnen kinderen aan de slag met leerdoelen en werkpakketten.

Digitale leeromgeving groep 3
Groep 4 werkt met Snappet. Helaas biedt Snappet geen leerstof aan voor groep 3. Wij zijn afgelopen week dan ook op zoek gegaan naar een digitale leeromgeving voor groep 3. We denken deze leeromgeving gevonden te hebben in Gynzy, maar zijn hier zelf nog mee aan het experimenteren. Het idee is om kinderen van groep 3 te laten oefenen met leerdoelen in Gynzy. Vanaf 6 april zullen kinderen van groep 3 het rekenwerk digitaal kunnen gaan maken. Veilig leren lezen blijven we doen met de thuislessen via de webpagina van Zwijsen. We hopen u zo snel mogelijk meer informatie te kunnen geven rondom de werkwijze van Gynzy.

Klik HIER voor de checklist

Klik HIER voor Klasbord voor groep 3

Klik HIER voor Klasbord voor groep 4

Klik HIER voor de handleiding van Snappet

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer wij beschikken over nieuwe informatie, zullen wij dit met u communiceren.
Mocht u vragen hebben, wij zijn te bereiken via Ouderportaal of via email.

Maandag 23 maart
Week 2 zonder jullie vrolijke gezichten bij ons in de klassen… Best gek!
We hopen dat het allemaal goed gaat met jullie. Vrijdag of vandaag (maandag) hebben jullie nieuw werk gekregen om thuis te maken. Het werk dat je hebt gekregen is voor twee weken. Verdeel het werk dus een beetje en speel tussendoor een spelletje. Dit kan met een tablet of computer, maar ook zeker zonder!

Juf Angelique, de gymjuf, heeft deze week weer leuke beweegkaarten voor jullie gemaakt. Ook zit er een filmpje bij dit keer.
Veel plezier en succes met het maken van je werk en doe je best bij de beweegspelletjes!

Woensdag 18 maart
Wat een uitzonderlijke situatie is dit toch... Kinderen kunnen niet naar school en ook u zit misschien wel (noodgedwongen) thuis. Langs alle kanten krijgen we door dat de kinderen van unit 2 al goed zijn begonnen met het werk voor thuis. Het werk voor deze week stond al online op Ouderportaal. Het werk voor de komende twee weken kunt u vrijdag of maandag tussen 9.00 uur en 10.00 uur komen ophalen.

Het werk voor unit 2 bestaat vooral uit kopieerbladen en werkboeken. Om afwisseling te hebben of als 'klaaropdracht' sturen we u vandaag een update. In deze update dragen wij diverse websites aan waarbij het mogelijk is om online spelletjes te spelen. Bij deze spelletjes passen kinderen spelenderwijs oefenstof toe.

Gynzy Kids
Op deze website staan diverse uitdagende spellen. De spellen zijn voor verschillende leeftijden en dus niet alleen voor kinderen uit groep 3 en 4. Kinderen kunnen over het algemeen zelfstandig aan de slag met deze spellen. Ze weten vaak zelf of ze de stof wel of niet beheersen die nodig is bij de spelletjes. Een handige tip voor groep 4: ver onderaan de pagina staat een goede oefening om spelling te oefenen.
HIER kan je oefenen.

Digi puzzle
Op deze website staan diverse uitdagende spellen. De spellen zijn voor verschillende leeftijden en dus niet alleen voor kinderen uit groep 3 en 4. Kinderen kunnen over het algemeen zelfstandig aan de slag met deze spellen. Ze weten vaak zelf of ze de stof wel of niet beheersen die nodig is bij de spelletjes.
HIER kan je oefenen.

Meester Michael
Op deze website staan diverse uitdagende spellen. Er kan een keuze gemaakt worden per leerjaar. Kinderen kunnen over het algemeen zelfstandig aan de slag met deze spellen. Ze weten vaak zelf of ze de stof wel of niet beheersen die nodig is bij de spelletjes.
HIER kan je oefenen.

Software Veilig Leren Lezen (groep 3)
Deze software is al bij u bekend.

Tafels oefenen groep 4
HIER kan je oefenen.

Naast de mogelijkheden om digitaal bezig te zijn met oefenstof, dragen we nog een ander leuk idee aan. Onze vakdocent gym heeft beweegkaarten gemaakt voor thuis. Deze beweegkaarten kunnen kinderen stimuleren om ook lekker te bewegen. De beweegkaarten vind je HIER.

Voor nu hopen we u op de hoogte gebracht te hebben met deze update.
Zorg goed voor uzelf en elkaar.

Maandag 16 maart
Graag willen wij u informeren over de gang van zaken voor de komende drie weken. Vorige week hebben wij met u gecommuniceerd wat de kinderen van unit 2 deze week kunnen maken. Dit blijft van kracht. Zie hiervoor het nieuwsbericht van woensdag 11 maart.
Voor de twee weken daarna hebben wij voor ieder kind een pakketje klaar liggen op zijn/haar tafel. 
We willen u in de gelegenheid stellen om de pakketjes aanstaande vrijdag, 20 maart, van 9.00 uur tot 10.00 uur of maandag 23 maart van 9.00 uur tot 10.00 uur op te halen.
We hebben veel lees- en rekenwerk verzameld voor de kinderen, zodat zij bezig kunnen blijven met de lesstof. De Ajodact boekjes voor groep 3 mogen vrijwillig doorgewerkt worden. Dit geldt hetzelfde voor de Pravoo leeskaarten van groep 4. 
We willen u vragen al het werk na de sluitingsperiode terug op school in te leveren.

Naast de pakketjes die klaar liggen voor de kinderen kunnen zij natuurlijk altijd zelf lezen in eigen leesboeken. Ook kunnen diverse apps gespeeld worden op tablets e.d. Denk voor groep 4 bijvoorbeeld aan het oefenen van de tafeltjes.

Mochten er urgente vragen zijn dan zijn wij bereikbaar via het Ouderportaal op werkdagen van 8.30 uur tot 15.30 uur. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren.

In deze bijzondere periode willen wij u veel gezondheid toe wensen.

Woensdag 11 maart
Het is u niet ontgaan dat het RIVM richtlijnen heeft opgesteld. Door middel van eerdere berichtgeving is kenbaar gemaakt dat wij als school ons houden aan deze richtlijnen. Binnen unit 2 zijn er vanwege de RIVM richtlijnen een aantal kinderen thuis. Sommige kinderen voelen zich ziek, anderen hebben mildere klachten. 

Graag willen wij als school voorkomen dat kinderen te veel onderwijs gaan missen. Mocht uw kind in staat zijn om aan schoolse zaken te werken, hebben wij een aantal mogelijkheden die we in dit bericht aandragen. Op die manier kunnen kinderen toch oefenen met de leerstof die aangeboden zou worden.

Klik HIER voor de planning van groep 3.

Klik HIER voor de planning van groep 4.

We hopen voor nu voldoende mogelijkheden aangedragen te hebben.
Let goed op elkaar en geniet waar mogelijk van de extra tijd samen.