Wij raden beide aan: 'De directeur en het bestuur...
Zowel met vakantie als op vakantie is juist.
THUISONDERWIJS UNIT 3

Woensdag 8 april
Beste ouders,

HIER vindt u een document met daarin uitleg over de Zulu leerlinginlog en Teams.
In uw privéberichten vindt u de bijhorende mail.

Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van unit 3

Zondag 5 april
Beste ouders,

Onze leerkrachten hebben de weekplanning voor volgende week (week 15) gecommuniceerd en hierover krijgen we opmerkingen m.b.t. Goede Vrijdag.

Op onze schoolkalender staat Goede Vrijdag als vrije dag vermeld, maar wij hebben er in deze coronaperiode bewust voor gekozen om ook Goede Vrijdag in de weekplanning op te nemen. Iedere gezinssituatie is op dit moment zeer verschillend. Er zijn ouders die bijvoorbeeld op Goede Vrijdag  moeten werken en gebaat zijn bij een planning voor hun kind.
 
De weekplanning die onze leerkrachten telkens maken is bedoeld als leidraad voor u. Het laat zien wat er in die week van een kind wordt verwacht. Kinderen hebben structuur nodig en dan helpt een weekplanning dat ze taken minder snel uitstellen, want ze zien welke taken er alweer gepland staan voor de dagen erop. Het is ook een handig hulpmiddel voor hun geheugen, omdat ze constant aan hun taken herinnerd worden. Net als voor u en ons is deze situatie ook voor een kind heel onzeker en onwennig. Er wordt veel van hun gevraagd, terwijl ze nog niet over de vereiste vaardigheden beschikken.

Het is dus de bedoeling dat u als ouder de weekplanning voor uw kind passend maakt aan uw gezinssituatie. Er zijn gezinnen met meerdere kinderen die begeleiding nodig hebben bij hun schoolwerk of er zijn in huis niet voldoende laptops beschikbaar etc. Daarom vermelden wij ook geen tijden in de planning, zodat u dat zelf kunt bepalen voor uw kind(eren). Wel adviseren wij om structuur aan te brengen in een dag. Een voorbeeld van een dagstructuur hebben wij op onze website HIER gepubliceerd. 

Sommige ouders vinden het dus fijn dat ook taken gepland staan op Goede Vrijdag, maar wilt u een vrije dag inplannen voor uw kind dan is dat ook prima. Het werk hoeft dan niet persé die vrijdag af te zijn, maar kan ook de week erna nog worden afgemaakt. Onze leerkrachten houden hier rekening mee bij het opstellen van de weekplanning voor week 16. In die week is het maandag 2e Paasdag en voor die dag wordt in ieder geval geen schoolwerk gepland.

In deze tijd moet iedereen zich telkens aanpassen aan de veranderende omstandigheden en wordt een beroep gedaan op ieders creativiteit. Het is geen ramp om aan het einde van de dag tegen je kind te moeten zeggen: het is vandaag niet helemaal gelukt. Plan ook gerust een andere leerzame activiteit zoals bijvoorbeeld het bakken van een cake of taart en laat je kind het recept lezen, afwegen etc. Of ga een vogelhuisje met je kind maken. Op onze website staan HIER volop links met educatieve suggesties naar leeftijd. Deze pagina's worden telkens aangevuld met actueel aanbod.

Geniet in deze periode zo veel mogelijk van elkaars aanwezigheid. Leren gaat immers altijd beter als het leuk is. Overtref jezelf!
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Ron Kruis, directeur

Maandag 30 maart
Hallo allemaal,

Wat fijn dat we jullie bijna allemaal even gezien hebben!
Wij vonden het erg gezellig.

Morgen staan de eerste filmpjes online, HIER alvast een voorproefje.

Veel kijkplezier!

Vrijdag 27 maart
Hallo jongens en meiden,

Aanstaande maandag 30 maart komen wij langs! Je eigen juf of meneer zal je ontbrekende schoolspullen komen brengen en even komen kijken hoe het met je gaat. Twijfel je of wij het goede adres hebben misschien ben je pas verhuisd, stuur ons dan even via de mail of het ouderportaal het juiste adres door. Je kan ons vanaf half 9 verwachten. 

Groetjes, 
de juffen en meneer

Woensdag 25 maart
Wat zijn jullie allemaal hard aan het werk zeg! We zijn ontzettend trots op jullie!
We hebben een aantal belangrijke updates voor jullie:
Inleveren werk op dinsdag 31 maart; je hoeft niet naar school te komen om je werk in te leveren!
We willen graag dat je een foto maakt van spelling thema 6 les 2 en les 4 en deze uiterlijk maandag 30 maart naar je mentor mailt. Zo kunnen we allemaal alvast oefenen met het inleveren van werk tijdens de komende periode.

Klasbord
Vanaf morgen donderdag 26 maart zal de naam van het account BS De Klinkert unit 3 veranderen in BS De Klinkert groep 6. Daarnaast beginnen we een nieuw account BS De Klinkert groep 5 inlogcode DET-XKH. We willen de kinderen van groep 5 vragen zich op dit nieuwe account aan te melden. Jullie mogen natuurlijk mee blijven kijken op beide accounts, maar we gaan linkjes naar online lessen, werk en afspraken per jaargroep delen op Klasbord om het overzichtelijk te houden voor jullie.
Foto van de week
Wat genieten we iedere dag van de foto's en filmpjes die we van jullie mogen ontvangen! Foto's plaatsen gaat gelukkig erg makkelijk, filmpjes zijn wat lastiger.. Blijven jullie ons iedere dag verrassen met al jullie belevenissen?!

Aanstaande maandag zullen we alle materialen die jullie in de komende weken nodig gaan hebben bij jullie langs komen brengen en op gepaste afstand 1,5 meter, 150 cm, 1500 mm en elkaar misschien wel even spreken!

Vanaf dinsdag ontvangen jullie digitaal via Ouderportaal en Klasbord het volgende:
- een digitaal weekrooster; hierin kun je per dag zien wat het maakwerk is en hoe je dit moet inleveren,
- online instructiefilmpjes; voor de vakken rekenen, lezen Estafette, taal, spelling zullen wij instructiefilmpjes gaan delen (zie linkjes in het weekrooster).

Aan het einde van volgende week nemen we met iedereen even telefonisch contact op, we horen dan graag van jullie hoe het met je gaat en hoe het online werken wordt ervaren! Voor de papa's en mama's; het belletje zal voor jullie zichtbaar zijn onder anoniem nummer... En het is ook gewoon leuk om elkaar even te spreken?

We zijn nog steeds te bereiken via mail, Ouderportaal en Klasbord! Laten we er, ondanks alle nare omstandigheden, met z'n allen een succes van maken!
Hopelijk zien we elkaar maandag! Heel veel lieve groetjes van,
de meneer en alle juffen!

Maandag 23 maart
Wat een rare tijd is het toch! We vinden het ontzettend jammer dat we elkaar zo lang moeten missen. Om elkaar toch wat vaker te 'zien' hebben we voor onze unit een account aangemaakt op 'Klasbord' (inlogcode PFP-HGK). Vanaf dinsdag (24 maart) kun je daar vragen stellen, lezen wat er gemaakt moet worden, links vinden naar leuke en leerzame sites en nog veel meer! Ook horen we graag of jullie nog leerzame tips hebben. Meld je snel aan (papa en mama mogen zich ook aanmelden)!

BELANGRIJK:  morgen (dinsdag 24 maart) ligt er werk klaar voor iedereen dat opgehaald moet worden (neem een tasje mee). Om een wat grotere spreiding te creëren breiden we het tijdstip uit naar 8.30-15.00. We willen jullie vragen je aan de richtlijnen te houden van het RIVM:
  • kom alleen als u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft 
  • we houden 1,5 meter afstand
  • wacht even buiten als er al meerdere mensen binnen zijn
  • we schudden geen handen
  • de materialen liggen klaar op de leerlingtafel van uw kind
Vrijdag 20 maart
Wat missen wij jullie enorm! Hopelijk gaat alles goed met jullie?!

We zien dat er hard wordt gewerkt op Snappet dat vinden we erg fijn om te zien! Om jullie nog wat meer te helpen, willen we jullie vragen om aanstaande dinsdag wat werk te komen halen op school. We zullen ervoor zorgen dat de spulletjes klaarliggen tussen 9.00u en 10.00u. Een week later op dinsdag 31 maart willen we jullie vragen al het werk weer in te leveren op school. In het onderstaande overzicht kun je lezen wat op de 31e ingeleverd moet (groen) zijn en waar je wat langer over mag doen (oranje).

Spelling werkboek thema 5 helemaal af!

Spelling thema 6 week 1 les 2 en 4 ster 1 en 2 of ster 2 en 3.

Kopieerbladen spelling thema 6 week 1 les 2 en 4 alle opdrachten.

Schrijven tot en met blz. 30 (één of twee bladzijden per week)

Kinheim tot en met blz. 30 (één of twee bladzijden per week)

Pravoo iedere dag één bladzijde oefenen

Nieuwsbegrip opdracht 1 (zie 'Stappenplan lezen en woordhulp')

Werkboekjes rekenen (iedere dag twee werkbladen)

Woordzoeker thema 6

Woordenlijst overschrijven thema 6 (eerste en tweede keer. Per dag één rijtje)

Tafelkleurplaten (mochten deze nog niet af zijn)

Boekenbeurt; als het goed is zijn jullie hier al druk mee bezig! We plannen nieuwe data als de scholen weer open mogen! Zorg wel dat je boekenbeurt af is.

Belangrijk: Vanaf volgende week willen we een start gaan maken met Klasbord, zodat we makkelijker in contact kunnen blijven met de kinderen!!! Dus mochten jullie een berichtje ontvangen; we zijn er dan druk mee bezig! We houden jullie op de hoogte.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag via de mail of Ouderportaal. Hopelijk zien we elkaar heel snel weer!

meneer Koen, juf Aline, juf Sanne, juf Vera en juf Eveline

Voorbeeld van een dagindeling

9.00u lekker lezen leesboek

9.15u rekenen Snappet

9.30u rekenen werkboekje

9.45u pauze

10.00u spelling werkboek of map of Snappet

10.30u lezen in je map

10.45u pauze

11.00u Nieuwsbegrip tekst lezen/taal Snappet

11.30u Bewegingsactiviteit klik HIER

11.45u Nieuwsbegrip vragen maken/automatiseren Snappet

12.15u lunchpauze

13.15u Schrijven of mapwerk

13.45u Creatieve opdracht (maken jullie van het eindresultaat een mooie foto?)

14.15u ZappLive (elke dag tussen 13.00 en 15.30)

En vooral niet vergeten lekker buiten te spelen!

Woensdag 18 maart
Begin deze week hebben wij werk gecommuniceerd voor de kinderen om thuis te maken.
Veel kinderen zijn hier al enthousiast mee aan de slag gegaan. Hartstikke fijn!

Het valt ons op dat het voor verschillende ouders niet duidelijk is hoeveel opdrachten de kinderen moeten maken. Er is ook geen vaste hoeveelheid opgegeven. Wij adviseren om een bepaalde tijd aan een onderwerp bezig te zijn. Spreek bijvoorbeeld niet 30 opdrachten van een rekendoel af met uw kind, maar een half uur aan rekenen werken. De kinderen zijn gewend om een planning te volgen, dit biedt ze veel houvast. Het is aan te raden om samen met uw kind een planning te maken voor thuis.

Verder hebben we nog een aantal aanvullende documenten. Onze gymleerkracht heeft beweegkaarten voor kinderen uit alle groepen gedeeld, zodat ook de gymlessen thuis geoefend kunnen worden. Deze opdrachten zijn te vinden in de bijlagen. Ook is er op Zapp vanaf vandaag iedere dag tussen 13:00 en 15:30 een Zapplive Extra aflevering te zien. In deze aflevering worden vragen beantwoord en worden updates en tips voor thuis gegeven. Ook kinderen hebben veel vragen over wat er op dit moment allemaal gebeurd. Dit programma kan u daarin ondersteunen.

Tot slot merken wij dat het lastig is om in het ouderportaal te komen en contact op te nemen. Vanuit uw kant, maar ook vanuit onze kant. Wanneer het via het ouderportaal niet lukt om contact op te nemen, kan dit ook via de mail. Op de schoolwebsite staan al onze mailadressen vermeld.

Maandag 16 maart
In de komende periode willen we jullie de mogelijkheid bieden om jullie kinderen thuis te laten oefenen met schoolwerk. Aangezien wij geen onderwijs kunnen verzorgen, zal de komende periode in het teken staan van herhalen en inoefenen van leerdoelen. 
De basis van goed onderwijs start met lezen, daarom willen wij u vragen om iedere dag uw kind te laten lezen en/of voorlezen. 
Daarnaast kan er in de komende drie weken aan de onderstaande leerdoelen via Snappet worden gewerkt. 

Klik HIER voor de planning van groep 5.

Klik HIER voor de planning van groep 6.