23september2020
Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord...
Het woord Prinsjesdag is met een hoofdletter, omdat...
BEWEEGKAARTEN

Actieve kinderen leren beter
Al springend leren rekenen en spellen: het is een innovatieve manier van leren die het ritme van stilzittende kinderen in een schoolse situatie doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Bovendien draagt bewegen bij aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die kinderen nodig hebben.

Iedere week publiceren we voor alle kinderen hieronder beweegkaarten die zijn opgesteld door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs juf Angelique.

Beweegkaart week 23 (2 t/m 5 juni)

Bewegend leren unit 1 week 23

Bewegend leren unit 2 week 23

Bewegend leren unit 3 week 23

Bewegend leren unit 4 week 23

Beweegenergizer week 23