14oktober2021
Altijd al eens een museum in het donker willen...
Het thema van de Kinderboekenweek in Nederland is...
COVID-19


Corona-beslisboom basisschool en opvang
Er gelden nog steeds coronamaatregelen die bepalen of een kind wel of niet naar school/opvang mag. Daarvoor kunt u de beslisboom gebruiken. De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de basisschool en kinderopvang mag. De boom is niet alleen bedoeld voor de basisschool, maar ook voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso.
Het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

Bekijk HIER
 de actuele Nederlandse beslisboom voor kinderen van  0 jaar t/m groep 8 (versie 20-09-2021).


Bekijk HIER de actuele Engelstalige decision tree from age 0 up to group 8 primary school (versie 20-09-2021).

Kinderen vaccineren?

We krijgen vragen over het vaccineren van kinderen. In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden tegen corona. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) ook immuun kan zijn doordat het volledig gevaccineerd is.

Wij vinden dat de keuze van wel of niet vaccineren aan de kinderen en de ouders is, maar pleiten wel voor transparantie.

Regels bij besmetting op school

Wanneer een medewerker of kind op school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er misschien andere regels dan de uitkomst van de beslisboom. Kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) hoeven geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. En ook niet tot oudere kinderen en volwassenen. Dit onderlinge contact heeft wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op.

Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar  De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen.

Bekijk HIER de actuele Nederlandse beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen (versie 23-09-2021).