Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
 

Onderwijskundig vormgever Gwynn Franssen-van Veldhoven: "Op De Klinkert durven we ongelijk te behandelen om gelijkheid te bevorderen"


Onder deze groene knop vindt u allerlei praktische informatie over de school. Het kan zijn dat niet alle informatie al beschikbaar is. Neemt u vooral contact op met de administratie van De Klinkert.

INKOOPVOORWAARDEN BORGESIUSSTICHTING