Van yoga kun je een werkwoord afleiden: yogaën. De...
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...

Overzicht nieuws

Taaltip: werkwoord bij yoga
21-04-2021
| Van yoga kun je een werkwoord afleiden: yogaën. De verleden tijd is yogade en het voltooid deelwoord geyogaad: 'Ik yogade vroeger veel', 'Ik heb gisteren nog geyogaad.'
Nieuwsbrief 13 (18 april 2021)
18-04-2021
| De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert verschijnt iedere twee weken. Met deze nieuwsbrief blijven onze ouders op de hoogte van de nieuwtjes over onze school. We blikken bijvoorbeeld vooruit op de...
Taaltip: eruit gebonjourd / er uitgebonjourd
14-04-2021
| De uitdrukking iemand eruit bonjouren betekent 'iemand buiten de deur zetten', 'iemand eruit gooien'. Het werkwoord in deze uitdrukking is bonjouren en niet uitbonjouren. Uit wordt dus niet aan...
Taaltip: beaujolaistje/beaujolaitje/beaujolaisje
07-04-2021
| Het verkleinwoord van beaujolais is beaujolaistje. In de uitspraak eindigt beaujolais op een klinker. Daarom komt er in de verkleinvorm -tje achter en niet -je. Je hoort en zegt: 'Ze drinken graag...
Taaltip: ik schiep / schepte orde
31-03-2021
| 'Ik schiep orde' is correct. In de combinatie orde scheppen betekent scheppen 'creëren' of 'vormen' en dan wordt het sterk vervoegd: schiep, geschapen. In de betekenis 'ergens uit halen',...
Halderberge investeert in onderwijs en kinderopvang!
19-03-2021
| Vanavond werd het IHP vastgesteld in de gemeenteraad. Daarin staan deze concrete oplossingen voor de te kleine scholen, zoals die van De Klinkert. Raadslid Jean Marie Frerichs legt graag uit waarom...
Gelezen in BN De Stem: Nieuwe waterberging ook groen speelplein in hart van de wijk
19-03-2021
| Een extragrote zandbak voor basisschool De Klinkert? Nee, maar een plek om te spelen wordt het wel. In het hart van de woonwijk Velletri in Oudenbosch wordt het stenen basketbalpleintje aan de...
Gelezen in BN De Stem: Halderberge steekt geld in huisvesting onderwijsinstellingen
06-03-2021
| Goede onderwijshuisvesting heeft in Halderberge de hoogste prioriteit. Dat bewijst de gemeente door in deze en de vorige bestuursperiode maar liefst 27 miljoen euro uit te trekken voor nieuwbouw,...
Gelezen in BN De Stem: Uitbraken op drie scholen: zorgelijk?
05-03-2021
| Drie basisscholen in Panningen, Amsterdam en Beemster moesten na corona-uitbraken enkele dagen (gedeeltelijk) dicht. Zijn het incidenten of is er reden tot zorg?
Gelezen in BN De Stem: Basisschool De Klinkert van 'zeer zwak' naar 'goed'
14-11-2020
| Slechts 142 van ruim zesduizend basisscholen in Nederland hebben de afgelopen weken van de onderwijsinspectie het predicaat 'goed' gekregen. Bij de Borgesiusstichting hadden twee scholen de hoogste...