Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
OUDERBETROKKENHEID

Ouders in de school
Van ouders én leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind.
Wij voelen ons dan ook samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van uw kind. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Daarvoor maken we de school zo toegankelijk mogelijk. Bovendien doen we ons best u goed te informeren. Heeft u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen aan de groepsleerkracht of de directie. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directeur heeft de eindverantwoordelijkheid.

Zeven dingen die elke ouder moet weten
Het is een groot misverstand te denken dat sommige ouders minder betrokken zijn dan andere. Als ouder ben je altijd betrokken, want het gaat om je kind, het meest kostbare 'bezit' dat je hebt.
Lees HIER het boek Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten van Peter de Vries.

Op de koffie...
Een paar keer per jaar organiseert De Klinkert een bijeenkomst waarvoor willekeurig ouders worden uitgenodigd om op de koffie te komen. Wij vinden het belangrijk om juist ook met ouders in gesprek te zijn die niet in de medezeggenschapsraad of oudervervening zitten. Zij worden dan onder het genot van een kop koffie met wat lekkers gevraagd om vrijblijvend hun mening te geven over onderwerpen die leven rondom de school. Bij dit gesprek zijn altijd twee vertegenwoordigers van onze organisatie aanwezig.

Geledingen
Op onze school kennen we de volgende geledingen waarin ouders participeren:
  • Oudervereniging
  • Medezeggenschapsraad
  • Kwaliteitsforum