Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
UITLEG VOOR OUDERS

U wilt dat uw kind op school groeit en zich ontwikkelt. De leerkracht is dagelijks bezig met observeren, beurten geven en werkjes nakijken. Zo weet de leerkracht al behoorlijk goed wat uw kind al kan of nog te leren heeft. 
Soms heeft uw kind vragen over bijvoorbeeld huiswerk. Wij krijgen regelmatig de vraag hoe u uw kind hierbij kunt helpen.

Op deze 'levende' pagina plaatsen wij regelmatig nieuwe informatie voor u als ouder, waarmee we u informeren over hoe u uw kind kunt ondersteunen.

Waarom krijgt uw kind huiswerk?

In groep 3 en 4 kunnen leerkrachten huiswerk meegeven als voorbereiding op de volgende les of als uw kind zijn of haar taakjes niet afkrijgt. Vanaf groep 5 is huiswerk een manier om kinderen vaardigheden aan te leren, zoals plannen, organiseren en verantwoordelijkheid nemen. Zo zijn ze voorbereid als ze het op de middelbare school straks zelf moeten doen. 

Tips 

Uw kind ziet er misschien als een berg tegenop om alleen aan die moeilijke sommen te beginnen. U kunt als ouder op verschillende manieren steunen en helpen:

  • Zorg voor een rustige plek voor uw kind: een fijne, opgeruimde werkplek met weinig afleiding zorgt ervoor dat uw kind zijn of haar hoofd beter bij het huiswerk kan houden. Zet de tv en een eventuele mobiele telefoon uit;
  • Spreek met uw kind af wanneer hij of zij huiswerk maakt. Sommige kinderen gaan het liefst meteen bij thuiskomst aan de slag, andere kinderen ontspannen liever eerst. Allebei is prima. Door uw kind te laten meedenken en samen het beste moment te kiezen, kunt u strijd voorkomen;
  • Probeer uw kind het vertrouwen te geven dat hij of zij het kan. Geef complimentjes als iets goed gaat en help zo nodig bij de dingen die nog niet zo goed gaan;
  • Wanneer uw kind klaar is met leren, kunt u hem of haar overhoren of samen nog eens het huiswerk nakijken;
  • Toon interesse: praat met uw kind over het onderwerp en hoe uw kind het aanpakt. Voor uw kind is het fijn als u betrokken bent. En wanneer u op de hoogte bent waar hij of zij mee bezig is, kunnen jullie bijvoorbeeld spelenderwijs topografie of woordjes oefenen tijdens het eten;
  • Neem het werk van uw kind niet over. Vooral bij oudere kinderen kan dit een valkuil zijn. Als ouder heb je geen zin in strijd en zeker wanneer u het zelf druk heeft, kan de verleiding groot zijn om het even snel zelf te doen. Het spreekt voor zich dat dit geen oplossing is.
Wilt u uw kind helpen door bijvoorbeeld de lesstof uit te leggen, doe dat dan in overleg met de leerkracht. Het niet ondenkbaar dat wij op school een andere manier gebruiken, bijvoorbeeld voor rekenen, dan u heeft geleerd. Als jij bij het helpen een andere methode gebruikt kan dat voor uw kind verwarrend zijn. Daarom plaatsen we op deze pagina informatie met uitleg die u kunt gebruiken.

Onderbouw

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern afsluiting.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 11.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 10.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 9.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 8.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 7.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 6.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 5.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 4.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 3.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 2.

Mijn kind leert lezen! Bekijk HIER wat uw kind leert in Kern 1.

 

Middenbouw

Bekijk HIER een instructiefilmpje over het oplossen van een grote deelsom.

Bekijk HIER een instructiefilmpje over delen met rest.

Bekijk HIER een instructiefilmpje over hoe je een splitsdeelsom moet uitrekenen.

Bekijk HIER een instructiefilmpje over vermenigvuldigen met nullen.

Bekijk HIER een filmpje over het cijferend vermenigvuldigen van 1 cijfer op 3 cijfers. 

Bekijk HIER een instructie over splitskeersommen.


Bovenbouw