Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
BEWEGINGSONDERWIJS

Visie op bewegingsonderwijs
Bewegen en spelen zijn van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling van het kind in motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht.
 
Bewegingsspelen zijn van groot belang voor de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Bewegen is van belang voor een goede lichamelijke ontwikkeling en gezondheid. Op De Klinkert vinden we het dan ook van essentieel belang dat kinderen voldoende bewegen en hier plezier aan beleven.

Motivatie voor beweging is in onze optiek dan ook een belangrijke doelstelling van bewegingsonderwijs. Daarnaast moet de bewegingsintensiteit hoog zijn in de lessen, zodat er optimaal bewogen wordt wat ten goede komt aan de concentratie gedurende de rest van de schooldag en de gezondheid in zijn algemeenheid.
 
Bewegingsonderwijs wordt op De Klinkert gezien als een ultieme mogelijkheid om te zorgen voor sociale verbinding. Kinderen uit verschillende culturen en met een andere thuistaal krijgen middels bewegingsonderwijs de kans om de interactie met elkaar aan te gaan en elkaar door beweging 'te vinden'.

Vakdocent bewegingsonderwijs
Op De Klinkert vinden we het belangrijk dat de lessen bewegingsonderwijs van kwalitatief goed niveau zijn. Om deze reden heeft de school er dan ook voor gekozen om een vakdocent de gymlessen te laten verzorgen. De vakdocent kan zich volledig richten op de gymlessen en hierdoor meer tijd besteden aan de organisatie van de lessen. Tevens zijn de lessen van een vakdocent nét even iets uitdagender en hoe leuk is het om gym te krijgen van iemand die je in trainingspak ontvangt?
 
Lessen bewegingsonderwijs en BIAC
De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in de speelzaal op school. De leerlingen vanaf groep 3 gymmen in de gymzaal van de Bukehof. Om niet teveel onderwijstijd te verliezen aan het lopen en omkleden voor de gym, hebben we ervoor gekozen om een blokuur te gymmen.
We vinden het op De Klinkert wel belangrijk dat er verspreid over de week tenminste twee keer een bewegingsactiviteit plaatsvindt. Een tweede moment in de week vindt er daarom voor de middenbouw en bovenbouw een BIAC-activiteit plaats. BIAC staat voor Bewegen In Andere Context. Het sportveld of basketbalplein nabij de school worden hierbij gebruikt om bijvoorbeeld basketbal, trefbal of in de zomermaanden flessenvoetbal te spelen.