Bron: BN De Stem 29-03-2018. Foto: Peter van...
Het meervoud zijn is juist: ‘Een van de...
Agenda
28maart2018
Grote rekendag
29maart2018
Paasviering
30maart2018
Goede Vrijdag
KWALITEITSFORUM

Alleen de hoogste kwaliteit is goed genoeg
Ouders fungeren als ‘een kritische vriend’ voor de directeur met het doel de kwaliteit van de school te behouden en te verbeteren.
Zij doen dit door nauwkeurig te kijken naar de rapportage van de directeur over een aantal belangrijke kwaliteitsindicatoren. Zij bevragen de directeur over juistheid van zijn analyse: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn? Zij reageren op de voorgestelde verbetermaatregelen en geven zelf ook suggesties. Zij vragen na of de verbetermaat- regelen die de directeur plant daadwerkelijk worden uitgevoerd en of deze het gewenste resultaat opleveren.

Het kwaliteitsforum bestaat uit:
  • Adriënne te Veele 
  • Laura van Oudheusden
  • Coco de Jong
  • Gemma den Hollander
  • Iwan Hellemons
  • Barry van Beers