Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
KWALITEITSFORUM

Alleen de hoogste kwaliteit is goed genoeg
Ouders fungeren als 'een kritische vriend' voor de directeur met het doel de kwaliteit van de school te behouden en te verbeteren.
Zij doen dit door nauwkeurig te kijken naar de rapportage van de directeur over een aantal belangrijke kwaliteitsindicatoren. Zij bevragen de directeur over juistheid van zijn analyse: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn? Zij reageren op de voorgestelde verbetermaatregelen en geven zelf ook suggesties. Zij vragen na of de verbetermaat- regelen die de directeur plant daadwerkelijk worden uitgevoerd en of deze het gewenste resultaat opleveren.

Samenstelling Kwaliteitsforum
  • Barry van Beers
  • Mijntje Mol
  • Eveline Steijger
  • Ronald Buijsen
  • Gerben den Helder
  • Moniek Oomen
  • Barbara Proper
  • Gemma den Hollander
  • Iwan Hellemons