Op een komen geen streepjes in vaste combinaties...
De juiste schrijfwijze is: '75 mensen hebben zich...
LINKS VOOR KINDEREN

Onderwijs op afstand
Tijdens de crisisperiode van het COVID-19 virus (Corona) heeft het team een visie ontwikkeld om onderwijs op afstand te organiseren. Hiertoe is een kerndocument opgesteld.  

Het doel van dit document is het richting geven van het onderwijs dat wij op afstand willen bieden. Welk uitgangspunt hanteren we? Wat is het onderwijsdoel? En op welke manier creëren we een doorgaande lijn zonder dat dit het gepersonaliseerde onderwijs belemmert.  

Om te leren van de ervaringen van ouders en hun kinderen in het werken met onderwijs op afstand hebben wij door Scholen met Succes een vragenlijst laten opstellen. De uitkomsten hiervan nemen wij mee in de doorontwikkeling van ons onderwijs op afstand.

Lees HIER het kerndocument onderwijs op afstand.

Sites voor kids
Kinderen kunnen leuke dingen zeggen. Zij zien de wereld op hun eigen manier en daar komen soms ook grappige en heel wijze uitspraken uit. Hier geven wij ze een plekje.

Grappige uitspraak van een kleuter: "Juf, als het brandalarm gaat, dan moeten we snel het kaartje van 'buiten spelen' ophangen!"

Op deze pagina's vinden jullie leuke en handige sites. Sites waarop je extra dingen kunt oefenen, maar ook waar je nuttige informatie kunt vinden.
Heb je zelf nog tips voor interessante sites, mail ze dan naar ons!

Tip voor ouders
Kinderen zijn pas vanaf een jaar of 9 in staat om het Internet zelfstandig te verkennen. Hoe zorg je dat kinderen zorgeloos, veilig op het net kunnen vertoeven? Door betrokken te zijn bij wat ze doen. Geen enkele ouder stuurt zijn kinderen zomaar de straat op, de grote stad in. Voor ouders en kinderen is 'internetten' zonder risico net zo min mogelijk als zonder risico naar school fietsen.

Vraag uw kind altijd wat hij/zij gaat doen op het internet, kijk af en toe mee en volg geïnteresseerd zijn/haar activiteiten.