27september2023
Juist is voor hetzelfde geld, zonder t. Het gaat...

Directeur Ron Kruis: "Wij bereiden kinderen voor op hun leven in een wereld die nu nog toekomst is!"

Een kennismaking met De Klinkert
Een passie voor kinderen, dat is onze drijfveer. Onze leerkrachten dragen deze gedrevenheid, dit enthousiasme iedere dag opnieuw uit.
Basisschool De Klinkert ligt centraal in de wijk Velletri in de kern Oudenbosch van de gemeente Halderberge. In 2007 is een nieuw schoolgebouw betrokken dat op dezelfde locatie is gebouwd als het vorige schoolgebouw. Samen met onze kinderopvangpartner De Dwergjes vormen wij Kindcentrum De Klinkert. Voor de gymlessen maken we gebruik van sporthal De Beuk.
Het is de bedoeling dat in 2025 het gebouw is uitgebreid en de basisschool en kinderopvang samen een integraal kindcentrum gaan vormen.
 
De basisschool telt bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 onge­veer 285 leerlingen, verdeeld over 3 units (11 groepen) en een taalklas voor nieuwkomers. Bekijk HIER de spreiding van onze leerlingen.

Bij ons op school zijn ca. 20 leer­krachten werkzaam, een onderwijskundig vormgever, drie intern begeleiders, twee leerkrachtondersteuners, twee onderwijsassistenten en een directeur. Naast lesgevende taken hebben leerkrachten ook coördinerende taken.
Naast het onderwijskundig personeel, werken bij ons nog twee dames die er voor zorgen dat uw kind zich dagelijks in een frisse omgeving bevindt en een administratief medewerkster.

Geschiedenis van onze school
Basisschool De Klinkert is gestart in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw.
De wijk Velletri was in die tijd een nieuwbouwwijk waar veel jonge gezinnen gingen wonen. Nog voordat het schoolgebouw er stond werden de eerste leerlingen dagelijks met de bus in de wijk opgehaald en kregen zij onderwijs in het schippersinternaat te Oud Gastel.  In 2007 is op de huidige locatie een nieuw schoolgebouw gebouwd omdat het eerste gebouw niet meer aan de vereiste kwaliteit voldeed. De leerlingen hebben tijdens de bouwperiode les gekregen in Sancta Maria, een voormalig zusterhuis in het centrum van Oudenbosch .
 
De naam De Klinkert is afkomstig van de naam van een riviertje. Dat riviertje stroomde vroeger ergens in de wei, de plaats van de wijk Velletri waarin thans de school staat. Aan dat riviertje De Klinkert heeft ook een café gestaan dat eveneens de naam De Klinkert droeg.

In de periode 1866-1970 stond aan de Bosschendijk (hoek Klinkstraat) een café dat ook de naam Velletri droeg.
Het café werd in 1866 gebouwd door kastelein Pieter Buijs en zijn vrouw Adriana Masseurs.