Wij raden beide aan: 'De directeur en het bestuur...
Zowel met vakantie als op vakantie is juist.
WERKEN MET TABLETS

Mediawijsheid
Het multimediale digibord is tegenwoordig een veelgebruikt klassikaal lesmedium. Stapsgewijs wordt nu ook de individueel gehanteerde tablet geïntroduceerd in de klas. De benadering van onderwijs verandert en klassikaal onderwijs gaat over in maatwerk per leerling.
In onze gemedialiseerde samenleving is het noodzakelijk dat leerlingen beschikken over een kritische kijk ten opzichte van de invloeden van de media. Leerlingen kijken televisie, onderhouden contacten via sociale media en zoeken online naar informatie. Deze digitalisering zorgt ervoor dat kennis, informatie en communicatie in allerlei nieuwe vormen beschikbaar is en komt.
Het gaat bij mediawijsheid niet zozeer om ict-vaardigheden, maar om het bewust worden van wat media met je doet en wat de mogelijkheden zijn om het optimaal te kunnen gebruiken. Hierover besteden we op school ruim aandacht.

Snappet
Vanaf groep 4 werken wij met Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat op onze school wordt ingezet voor de verwerking van de basisvakken taal, rekenen en spelling. De leerkracht kan gepersonaliseerde leerstof klaarzetten voor iedere leerling en kan via een dashboard volgen hoe de leerlingen de opdrachten maken. Dit biedt de mogelijkheid om tijdens de verwerking directe feedback aan de leerling te kunnen geven.

Tablets
Het gebruik van tablets in de klas neemt een vlucht. Voorwaarde voor succes is de balans tussen het gebruik van nieuwe media en de traditionele manier van lesgeven. Om digitale media goed te kunnen inzetten in de les zijn onze leerkrachten technisch vaardig. Kinderen hebben een tablet snel onder de knie.
Op school hebben wij de beschikking over tientallen tablets. Deze worden ingezet ter ondersteuning van de oefenstof.