SCHOOLTIJDEN

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school op school overblijven en samen met de leerkracht lunchen. We hanteren daarbij de volgende tijden:
 
 maandag, dinsdag en donderdag 
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 12.15 - 12.45 of
 12.45 - 13.15
 lunchpauze
 13.15 - 14.45  les
 woensdag en vrijdag
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 's middags  vrij

De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat om 8.30 uur met de lessen kan worden gestart.

Gesprek met de mentor
De tijd na 14:45u is de meest geschikte tijd om even met de mentor over uw kind te praten. Wanneer is te verwachten dat een gesprek langer zal duren, is het aan te bevelen van tevoren een afspraak te maken. De mentor kan dan een gesprek voorbereiden en er de tijd voor nemen. Vóór schooltijd is er geen tijd voor oudergesprekken. U kunt dan alleen een korte noodzakelijke mededeling aan de mentor doorgeven.