Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
LINKS VOOR GROEP 5 T/M 8 

Taal
http://www.spreekwoorden.nl/
http://www.zozitdat.nl/
http://www.jufmelis.nl/
http://wp.digischool.nl/taal/bovenbouw/
http://www.taalkist.nl/
http://www.beterspellen.nl/
http://www.nederlandswebsite.nl/
https://spelling.nl/
 
Lezen
http://www.leestrainer.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.kinderboekenjuf.nl/
https://devoorleeshoek.nl/
https://www.boekpakket.nl/
https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/
 
Engels
http://englishflashgames.blogspot.com/
https://studygo.com/nl/
https://nl-nl.duolingo.com/
 
Rekenen
http://kids.ambrasoft.nl/
http://www.kinderpleinen.nl/
http://wp.digischool.nl/rekenen/bovenbouw/
http://www.rekenkist.nl/
http://www.beterrekenen.nl/
http://www.fi.uu.nl/rekenweb
https://www.klokrekenen.nl/
https://www.tafeldiploma.nl/
http://www.sommenfabriek.nl
https://www.redactiesommen.nl/
 
Wereldoriëntatie
http://wp.digischool.nl/wereldorientatie/bovenbouw/
www.schooltv.nl/beeldbank
http://www.schooltv.nl/nudn/ 
http://walterwoudloper.nl/
 
Algemeen
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.kinderpleinen.nl/
http://www.meestermichael.nl/
http://www.kweetal.info/
http://edusoft.town.nl/
http://www.devogids.nl/
http://www.leestrainer.nl/  
htttps://www.leukleren.squla.nl/demo 
http://www.vakken.nl/
https://www.hetklokhuis.nl/
http://www.citotoetsoefenen.nl/
https://www.typetopia.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.chessity.com/nl
https://www.skillsdojo.nl/
https://creativekidsconcepts.com/thuiswerklessen/
https://deuitvinders.com/avonturen/groep-7-8
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/maak-een-vogelhuisje
https://vvn.nl/verkeersles-thuis
https://www.dedagvandaag.nl/agenda/groep678
https://www.youtube.com/watch?v=oZPuKvjXsJU (leer Donald Duck tekenen)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtP5XeZpXTgusAzt3Ctq6jqhLk7vavUr  (MadScience)
Vakantiespellenboek juf Angelique
https://www.squla.nl/ 
https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/
https://www.dedagvandaag.nl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh_zW9fS6P9ica1aIShegiEqdMF94EnfE
Neurostof (NIEUW: typecursus)
https://eforce.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/Fie%20en%20Rus%20doe-%20en%20denkboekje%202021.pdf