Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
Tweelingen op De Klinkert: samen of apart?

Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het starten op de basisschool. Doorgaans plaatsen wij uw kind niet in dezelfde groep als een oudere broer of zus die ook nog in de kleuterklas zit.

Echter, wanneer u een tweeling heeft, geldt er een ander beleid bij ons op school.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat tweelingen zich beter ontwikkelen wanneer zij met hun tweelingbroertje of tweelingzusje in dezelfde groep worden geplaatst.

Tweelingen blijken speciale behoeftes te hebben waar door school echt rekening mee gehouden dient te worden. 

Scholen zijn vaak bang dat de ontwikkeling van de individuele identiteit gevaar loopt bij de plaatsing in dezelfde groep. Het omgekeerde is juist vaak waar. Tweelingen missen elkaar, hangen daardoor meer aan elkaar en worden afhankelijker in plaats van zelfstandiger. De ontwikkeling naar autonomie wordt geremd in plaats van gestimuleerd.  

Tweelingen hebben er dus baat bij om samen te starten. Daarbij is de mening van u als ouder zeer belangrijk, omdat u uw kind het beste kent. In enkele gevallen lijkt het wel beter te zijn om tweelingen te scheiden, bijvoorbeeld wanneer het meisje in een jongen/meisje-tweeling haar broertje domineert.

De beslissing over de plaatsing van een tweeling wordt op De Klinkert dan ook altijd per tweelingpaar, dus situationeel genomen. Het advies van ouders weegt hierin mee, maar het besluit is aan school. 

In hogere jaargroepen kan het voorkomen dat er geen keuze meer is om de tweeling  apart te plaatsen. In dat geval zullen zij dus in dezelfde groep worden geplaatst, maar wordt er zorgvuldig gekeken naar bijvoorbeeld de plaatsing van de tafeltjes in de groep.