Geef je kind deze zomer op voor een avontuur. ...
Om muziekles voor iedereen bereikbaar te maken...

Taaltip: Hij zinde / zon op wraak.

10-06-2020
'Hij zon op wraak' is juist. Het werkwoord zinnen heeft een sterke vervoeging (zon - gezonnen) in de betekenis 'peinzen (over), de gedachten richten op'. Het is dus 'Hij zon op wraak' en 'We hebben lang op een oplossing gezonnen.'

In de betekenis 'naar de zin zijn, bevallen' wordt zinnen zwak vervoegd: 'Het plan zinde haar niet', 'Deze situatie heeft ons nooit zo gezind.'