08december2019
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
De juiste schrijfwijze is in beslag nemen. Ook de...
Agenda
19december2019
s middags vrij
20december2019
Alle units vrij
23december2019
Kerstvakantie
24december2019
Kerstvakantie

Taaltip: in beslag nemen / inbeslagnemen.

08-11-2019
De juiste schrijfwijze is in beslag nemen. Ook de vervoegde vormen worden in drie losse woorden geschreven: in beslag neemt, nam in beslag, in beslag genomen, enz.

Vaste combinaties van een werkwoord met een voorzetsel plus zelfstandig naamwoord worden meestal los geschreven: in stand houden, onder curatele stellen, ten laste leggenin beslag nemen, enz. De spaties blijven ook staan als het voltooid deelwoord bijvoeglijk of als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt: de in beslag genomen goederen, het in beslag genomene, een in vrijheid gestelde verdachte, het ten laste gelegde.
 
Wel één woord zijn afleidingen van dit soort combinaties zoals inbeslagneming (of inbeslagname), instandhouding en tenlastelegging.