Pabo ('pedagogische academie voor het...
HET ONDERWIJS

Onderwijskundig jaarplan
Op De Klinkert werken we met jaarplannen. Daarin worden nieuwe of bestaande (onderwijs)ontwikkelingen op school beschreven die het komende schooljaar extra aandacht krijgen. In het schooljaar 2022-2023 gaan we werken aan de volgende speerpunten:
 • Organisatie van het onderwijs
 • Implementatie ParnasSys
 • Kindportfolio
 • Focus op groei
 • Onderbouwhoek
Continu in beweging
De Klinkert is voortdurend in ontwikkeling. Jaarlijks worden er nieuwe zaken ontwikkeld die leiden tot kwalitatief beter onderwijs. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te kunnen voorzien in hun onderwijsbehoeften. Naast het reguliere onderwijsaanbod is er een aantal zaken waar wij ons mee profileren:
 • taalstimuleringsprogramma voor taalzwakke 3-jarige peuters en 4-jarige kleuters;
 • boostprogramma wat ten doel het wegwerken van hiaten binnen een vakgebied, zodat de ontwikkeling niet tot stagnatie komt. 
 • verrijkingsprogramma met als doel het uitdagen van leerlingen op zijn/haar interessegebied waarbij wordt ingezet op de 'hogere orde denken'. Het kind krijgt hierbij begeleiding door onze leerkrachten die gecertificeerde Talentvaardigtrainer zijn;
 • leesspecialist voor kinderen met dyslexie;
 • gedragsspecialist voor begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek;
 • werken met tablets waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken;
 • programma voor leerlingen met Nederlands als tweede taal (NT2).