Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
WERKEN MET KLEUTERS
 
Een kijkje bij de kleuters (unit onderbouw)
In groep 1/2 gaan we uit van de ontwikkeling van het kind. Dit houdt praktisch in dat we inspelen op de behoeften van het kind. Wanneer een kind te kennen geeft dat het toe is aan nieuwe uitdagingen, spelen wij hier op verschillende manieren op in.

De school gaat er van uit dat de leraar het verschil maakt.
Hiermee bedoelen we dat de manier waarop uw kind benaderd wordt en de activiteiten die het aangeboden krijgt, bepalend zijn voor de ontwikkeling van het kind.
 
Het is voor de leerkracht belangrijk om ieder kind goed in beeld te hebben. Door kinderen dagelijks, in allerlei situaties te observeren, krijgt de leerkracht een goed beeld van hen. Het kan zijn dat een kind op bepaalde ontwikkelingslijnen achter loopt op zijn leeftijd, terwijl het juist op andere lijnen voorloopt. Wij vinden het belangrijk om het kind per ontwikkelingslijn te voorzien van activiteiten die aansluiten bij het juiste niveau voor ieder kind. Dit om frustraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw kind uitgedaagd blijft. 
Er worden veel flexibele groepjes gevormd in de klas, ook wel kleine kringen genoemd, zodat uw kind steeds de activiteit aangeboden krijgt op zijn of haar eigen niveau.
Wanneer onderwijs op het juiste niveau wordt aangeboden, zal uw kleuter zich het beste ontwikkelen en zal het hier de rest van de schoolcarrière de vruchten van plukken.
 
Bij de kleuters vindt het onderwijs op spelende wijze plaats. Kleuters leren ontzettend veel van spel en spelvormen sluiten perfect aan bij de leeftijd van het jonge kind.
 
In onze kleutergroepen wordt uw kind op spelende wijze op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd in de ontwikkeling, omdat wij het beste willen voor ieder kind!