Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
PESTEN IS NIET COOL
 
Pesten is niet cool
Het uitgangspunt voor de omgang met elkaar zijn voor ons de "gouden regels van De Klinkert"
Daarnaast zijn we van mening dat het rondom het probleem van pesten van belang is om goed te beschrijven hoe hier door school en ouders mee omgegaan kan en moet worden. Daarom door het team en MR (als vertegenwoordiging van de ouders) een anti-pestprotocol vastgesteld.
 
Signaleringsinstrument tegen pestgedrag
Helaas is het probleem van pesten nog steeds van deze tijd en ligt het probleem vaak bij het in een te laat stadium constateren van een geval van pesten. Touch & Go Junior is een nieuw product dat het pestprobleem op en rondom een school opspoort en in kaart brengt.
Feit is dat kinderen moeite hebben met het bespreken van hun pestprobleem met ouders, vriendjes en vriendinnetjes en/of leerkrachten. Met de inzet van de tablet kunnen de kinderen op een speelse wijze vragen beantwoorden en gevoelens en/of problemen uiten die ze normaal gesproken face-to-face nooit zouden bespreken.

De Klinkert werkt ook met Touch & Go Junior als signaleringsinstrument om het pestgedrag doorlopend op en rond de school te kunnen monitoren.

Anti pestprotocol
Met het anti-pestprotocol verwachten wij als leerkrachten van onze school, samen met de leerlingen en ouders een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.
U kunt het anti-pestprotocol downloaden door HIER te klikken.