28februari2024
Betekenis: ouderdomslaagje, uitstraling van...

Woordenschat: Patina

28-02-2024
Betekenis: ouderdomslaagje, uitstraling van ouderdom
Uitspraak: pa-tie-na

Woordfeit

Met patina is oorspronkelijk de groenige oxidatielaag bedoeld die in de loop van de jaren op bronzen en koperen voorwerpen kan ontstaan. Deze laag wordt vaak als verfraaiing gezien: het feit dat iets er oud uitziet, geeft er een zeker cachet aan.

Meer in het algemeen kan patina ook andere eigenschappen aanduiden die een voorwerp met het verstrijken van de jaren kenmerken. In figuurlijke zin kan met patina ook bedoeld zijn: het feit dat iets een oude (en daardoor fraaie) uitstraling heeft.

Patina komt uit het Latijn; het betekent in die taal 'schotel, ondiepe schaal'. Hoe daaruit de betekenis 'ouderdomslaag' is ontstaan, is onzeker - misschien via de tussenstap 'ondiep laagje, dun laagje'. Of misschien doordat er relatief veel bronzen of koperen schotels waren die na verloop van tijd een groenig laagje kregen.