Van yoga kun je een werkwoord afleiden: yogaën. De...
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...

Gelezen in BN De Stem: 'Achterstand? Kind leerde wel veel'

19-02-2021
Maar er zijn toch kinderen die thuis minder hebben geleerd dan als ze op school hadden gezeten?
Bron: BN DeStem  19 februari 2021 door Ellen van Gaalen
 

De woorden van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) dat meer leerlingen rekening moeten houden met zittenblijven en dat bijlessen hard nodig zijn om alle leerachterstanden weg te werken, schoten basisschooldirecteur Michelle Evers van De Sprinkplank in Eindhoven in het verkeerde keelgat. ,,Daarmee doe je kinderen en bovendien hun leerkrachten oprecht tekort. Ik word er heel verdrietig van.''

Want ja, leerlingen konden de afgelopen weken niet naar school, maar dat wil niet zeggen dat ze niets hebben geleerd. Ze hebben zelfstandiger leren werken, meer digitale vaardigheden aangeleerd, flexibiliteit, omgaan met teleurstellingen en onzekerheid, somt Evers op. ,,Het zijn waardevolle lessen. Dat erkennen is belangrijk. En als ik over onze school spreek: onze leerlingen hebben gewoon onlineles gehad met hun eigen leerkrachten.''

,,Als kinderen de hele dag zelfstandig thuis moesten werken, snap ik dat nog. Maar toch vind ik het een systeemfout. Een achterstand ten opzichte van wat? Iedereen heeft met de lockdown te maken. Zodra we - om wat voor reden dan ook - van het programma afwijken, zou het niet meer goedkomen. Dat is niet waar. Kinderen ontwikkelen zich gewoon en daar zouden we veel beter naar moeten kijken.''

Aan het einde van de rit moeten kinderen bepaalde dingen hebben geleerd. Als dat thuis niet is gelukt, kan je toch van een achterstand spreken?

,,Als je strikt een methode volgt, kan je inderdaad zeggen dat ze bepaalde dingen niet gedaan hebben. Maar als je meer naar de leerdoelen kijkt, naar wat een kind nog nodig heeft om die te behalen, hoeft dat niet zo te zijn. Waarom zou je een kind iets laten doen als het bepaalde lesstof al beheerst? Wat leert het dan? Maar ook: aan het begin van een schooljaar onderzoeken wij wat ons nieuwe begin is. Misschien moet je bij sommige stof een stapje terug en kun je andere juist overslaan. Dat gaat alleen als je niet puur de methode volgt, maar veel beter naar het kind kijkt. Leerlingen volgen nu het systeem, in plaats van dat we leerlingen volgen.''

Maar ze moeten ook een keer naar een middelbare school. Daar ontkom je toch niet aan?

,,Wat mij betreft verandert dat ook. Er zijn al middelbare scholen die alle niveaus bij elkaar houden. Wat mij betreft stoppen we ermee kinderen langs een meetlat te leggen. Kinderen waren toch ook niet allemaal even oud toen ze leerden lopen of tandjes kregen? Ze ontwikkelen zich niet hetzelfde. Waarom vinden we het dan niet goed als een kind afwijkt van een gemiddelde? Laten we hopen dat deze coronacrisis een kanteling in het denken over ontwikkeling veroorzaakt. Dat zou onze kinderen ten goede komen, leren met lef.''

Waarom werd u zo verdrietig van de woorden van minister Slob?

,,Je zult het maar horen als ouder of kind. Dat er steeds wordt gezegd dat je achterloopt. Veel kinderen en ouders hebben zo hard hun best gedaan. Daar word je toch moedeloos van?''

U besloot een brief te schrijven.

,,Een tegengeluid. Ouders worden onzeker. Die zaten soms uren naast hun kind om het schoolwerk te maken, moesten 's avonds laat hun eigen werk nog doen, hadden slaapgebrek. En dan horen ze steeds over achterstanden. Ik kreeg vragen of we hun kind wel goed in beeld hadden, of ze iets extra's moesten doen. Maar onze kinderen hebben van de leerkracht les gehad, online. Het komt goed, sterker nog, het ís al goed.''

Hoe reageerden ze op uw brief?

,,Ik heb heel veel reacties gehad van ouders die de brief met tranen in hun ogen hadden gelezen. Ze waren ontroerd en voelden zich gesteund.''

Ouders hoeven niet in paniek te raken dat hun kinderen leerachterstanden oplopen. Volgens basisschooldirecteur Michelle Evers is er te veel negativiteit, terwijl kinderen zo hard hebben gewerkt.