De basisscholen in Halderberge zitten 'mudjevol'....
Basisscholen in West-Brabant werken zich een slag in...

Taaltip:raadde aan / ried aan

16-06-2022
'De coach ried ons aan goed uit te rusten' is niet fout, maar 'De coach raadde ons aan goed uit te rusten' is verreweg het gebruikelijkst.

Wat is de verleden tijd van ervarenervaarde of ervoer?

Ervoer en ervaarde zijn allebei juist. De sterke vervoeging ervoer, die het oudst is, komt het meest voor.

 

Ervaren is van oorsprong een sterk werkwoord. Dat wil zeggen dat in de verleden tijd de klinker van de stam verandert. Maar ook de zwakke vervoeging ervaarde is volgens de hedendaagse woordenboeken en -lijsten juist. Daarin staat ervoer én ervaarde.

De volgende zinnen zijn dus allemaal juist:

  • Wat ik ervoer, was kennelijk iets heel anders dan wat zij ervoeren.
  • Wat ik ervaarde, was kennelijk iets heel anders dan wat zij ervaarden.
  • Ze ervoer dat de meeste mensen behulpzaam waren.
  • Ze ervaarde dat de meeste mensen behulpzaam waren.

Sterke vervoegingen verdwijnen

De sterke vervoegingen verdwijnen in het algemeen langzaam uit het Nederlands. Dit is een proces dat al eeuwen aan de gang is. Echt verouderd zijn bijvoorbeeld riedstiet en wrocht. De verleden tijden raaddestootte en zeker werkte zijn nu het gebruikelijkst. Een heel enkele keer is het juist de zwakke vorm die verouderd is, bijvoorbeeld zegde (zei is gebruikelijker). Ook vraagde is veel minder gebruikelijk dan vroeg