Chocolaatje is met een t. Je gaat uit van de korte...

Wat is goed: chocolaatje of chocolaadje?

06-12-2023
Chocolaatje is met een t. Je gaat uit van de korte vorm chocola.

De woorden chocolade en chocola zijn varianten van elkaar. Er zijn meer woorden op -de die ook een korte variant hebben: lade en la, trede en tree, bladzijde en bladzij.

Voor de verkleinvorm van zulke woorden ga je in principe uit van de korte vorm, met de uitgang -tje:

  • chocola - chocolaatje
  • la - laatje
  • tree - treetje
  • bladzij - bladzijtje

Soms is er ook een langere verkleinvorm mogelijk: naast bladzijtje kun je ook bladzijdetje zeggen. Alleen in die langere variant van het verkleinwoord zit een d.

Karbonade - karbonaadje

Woorden zoals karbonade en limonade hebben wél een verkleinvorm op -aadjekarbonaadjelimonaadje. Dit komt doordat deze woorden geen verkorte variant hebben: karbona en limona bestaan niet.

Overigens kun je ook karbonadetje en limonadetje als verkleinvorm gebruiken.