Geef je kind deze zomer op voor een avontuur. ...
Om muziekles voor iedereen bereikbaar te maken...

Gelezen in BN De Stem: De school open? Graag, maar hoe?

17-04-2020
Lesgeven in een klas met de leerlingen op anderhalve meter afstand? Dan passen er maar een stuk of acht in een lokaal. Scholen puzzelen op een oplossing.
Bron: BN DeStem 17 april 2020 door Peter Ullenbroeck

Al wekenlang staat ze elke ochtend voor de klas. Maar wel een klas met 33 stoelen die onbezet blijven. Toch koos Femke van Eck, docente Frans en mentor aan het Mencia-Sandrode college in Zundert én moeder van drie kinderen, er bewust voor om in coronatijd haar leerlingen vanaf school, staand of zittend voor het digibord, online les te geven.

Lachend: ,,Ik zag het al voor me. Thuis je jongste van 5 helpen met het maken van bingokaarten en tegelijkertijd een online les havo-3 opstarten. Dat is niet echt een handige combinatie. Dus daarom rijd ik iedere ochtend naar school. Start mijn computers op en geef les. Werkt prima. En 's middags ga ik naar huis en los ik mijn man af die 's ochtends op de kinderen past en dan naar zijn werk gaat.''

Hoewel dat online lesgeven best goed gaat, kijkt de Rijsbergse ernaar uit dat de scholen weer opengaan en ook zij haar leerlingen weer in de ogen kan kijken. ,,Ik vraag nu wel hoe het met ze gaat en dan geven ze in een paar zinnen wel antwoord. Toch blijft het lastig inschatten, zo van een afstandje. Als ik ze straks weer zie, zie ik direct aan hun gezicht hoe het met ze gaat. En dat is naast lesgeven ook belangrijk.''

Maar hoe het zal gaan als de scholen straks weer opengaan? De docente is niet de enige die zich dat afvraagt. Ook schooldirecties en besturen van scholenkoepels breken zich daar het hoofd over. Want hoe doe je dat met onderwijs op anderhalve meter afstand?

Een rondje langs veel schoolbesturen in West-Brabant leert twee dingen. Online lesgeven gaat, ook als mogelijk na 11 mei de scholen gedeeltelijk open gaan, nog wel even door. Het bekorten van de zomervakantie om verloren tijd in te halen zoals de Onderwijsraad adviseert? Daar voelen ze hier maar weinig voor.

Neem de middelbare scholen in Breda waarvan het merendeel is aangesloten bij de Stichting Katholiek Voorbereidend Onderwijs Breda. ,,We hebben natuurlijk uitgerekend wat die anderhalve meter voor onze scholen betekent'', zegt SKVOB-bestuursvoorzitter Berend Buddingh. ,,Dat zijn acht of negen en hooguit tien leerlingen per klas. Onbegonnen werk, denken wij. Daarom zal online lesgeven, zolang we in de overgangsfase terug naar normaal zitten, noodzakelijk blijven.''

Buddingh die er vanuit gaat dat de scholen in elk geval niet voor 11 mei weer opengaan, denkt aan een vorm van hybride-onderwijs. Het gros van de leerlingen blijft online lessen volgen en voor de scholieren die moeite hebben met bepaalde vakken of anderszins wat extra aandacht nodig hebben, worden straks weer lessen op school gegeven. ,,Natuurlijk zijn er veel meer scenario's denkbaar. Maar wij denken hier momenteel het hardst over na.''

Daar denken ze in het basisonderwijs niet veel anders over. Zoals bij de stichting Lowys Porquin, de koepel van basisscholen in Bergen op Zoom en de nabije regio. ,,We moeten afstappen van het idee dat we terug kunnen naar hoe het was'', zegt bestuurder Stéphane Cépèro. ,,Anderhalve meter onderwijs betekent bij ons acht leerlingen per klas. Dus je zult naar een combi moeten zoeken van online en fysiek onderwijs. Waarbij wat mij betreft vooral kinderen die het thuis nu moeilijk hebben de kans krijgen straks weer naar school te gaan.''

Cépèro vindt wel dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de veiligheidsrisico's voordat wordt besloten de scholen weer te openen, zegt hij. ,,Het rapport van het RIVM over de besmettelijkheid van het virus bij kinderen hebben we nog altijd niet gezien. En als ik dan hoor dat in Duitsland wordt gezegd dat op school mondkapjes gedragen moeten worden, wil ik dat wel eerst heel graag weten voordat onze scholen weer opengaan.''

Zeker weten dat er geen risico's zijn, is heel belangrijk, vinden ze ook bij de KPO, de koepel van 21 basisscholen in Roosendaal. Bestuurder Kees Mens: ,,Zorg maar eens dat de allerkleinsten zich aan die 1,5 meter houden. Dat is bij volwassenen, hebben we gezien, soms al heel lastig, laat staan bij die groep. Dus dan moeten we er wel van overtuigd zijn dat het uit het oogpunt van veiligheid kan. Ook richting de ouders die twijfelen en daarom hun kind misschien wel thuis houden.''

Ondertussen pleit de Onderwijsraad ervoor om - als de scholen niet snel weer open gaan - de zomervakantie in te korten zodat leerlingen niet al te grote leerachterstanden oplopen. Een onzalig idee, vinden ze hier. Buddingh: ,,Ik hoorde collega-bestuurders dat ook al opperen. Ik vind dat wel heel makkelijk gezegd. Ze vergeten dat al die docenten nu hun handenvol hebben aan het online lesgeven. Ze kunnen altijd worden bevraagd, staan ermee op en gaan ermee naar bed, dat trekt een enorme wissel op ze. Die hebben hun vakantie straks gewoon hard nodig.''

Dat vindt ook Mens. Hij is niet zo bang voor onoverkomelijke leerachterstanden bij zijn leerlingen in het basisonderwijs. ,,Kinderen zijn heel flexibel. Die halen dat wel weer in. Daar moeten we niet te dramatisch over doen.''