TEAM

Het team van De Klinkert
Het team van basisschool De Klinkert bestaat uit leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een onderwijskundig vormgever en een directeur. Het team wordt hierbij ondersteund door een administratief medewerkster.
Binnen elke unit wordt uw kind dagelijks gezien door vertrouwde gezichten en begeleid door een mentor. Dit zorgt voor structuur en regelmaat.

Wilt u in contact komen met één van de teamleden? Door op de betreffende foto of naam te klikken, kunt u direct een e-mailbericht sturen.
 
DE UNIT ONDERBOUW BESTAAT UIT 
5 GROEPEN (groep 1 t/m 3).

- kleutergroep de Krabbelpootjes (1-2)
- kleutergroep de Stampertjes (1-2)
- kleutergroep de Rakkertjes (doorstroomgroep 2-3)
- groep 3 blauw
- groep 3 rood
 
 
Marit
unitcoördinator
Mandy
leerkracht
 
 
Mariska T
leerkracht
 
 
Eveline
leerkracht
Brenda
leerkracht
Nicole
leerkracht in opleiding
 
   
Linda
leerkrachtondersteuner
Véronique
leerkracht
intern begeleider
   
 
DE UNIT MIDDENBOUW BESTAAT UIT
3 GROEPEN (groep 4 t/m 6).
Koen
unitcoördinator
Puck
leerkracht
 
Angelique
gymleerkracht
Gitte
intern begeleider
 
 
DE UNIT BOVENBOUW BESTAAT UIT
3 GROEPEN (groep 7 en 8).
 
    
Lauran
unitcoördinator
Susan
leerkracht
 
 
Debora
leerkrachtondersteuner
Jesse
leerkracht in opleiding
 
     
Nicole
intern begeleider
     
 
UNIT NT2 BESTAAT UIT EEN TAALKLAS VOOR NIEUWKOMERS
Heidi
leerkracht NT2
Katerina
tolk
onderwijsassistent NT2
Gitte
intern begeleider
Wij zijn nieuwsgierig en willen continu vernieuwen en ontdekken, uit passie en enthousiasme. Wij zijn daarom altijd gefocust op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Voor u is immers alleen het beste goed genoeg wanneer het om uw kind gaat. Om dat te realiseren moeten wij voorop lopen. Daarom volgen onze teamleden regelmatig opleidingen. Vervanging hiervoor wordt zoveel mogelijk vanuit de unit opgevangen.