Pollen en gluten zijn van oorsprong...
'Dat is opgelegd pandoer' betekent 'dat zal zeker...
TEAM

Het team van De Klinkert
Het team van basisschool De Klinkert bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een intern begeleider, een onderwijskundig vormgever en een directeur. We worden bij onze werkzaamheden ondersteund door een administratief medewerkster.
Met bijna allemaal fulltime leerkrachten in de rol van mentor heeft uw kind in iedere groep elke dag vertrouwde gezichten in de unit. Dit zorgt voor structuur en regelmaat.
Wilt u in contact komen met één van de teamleden? Door op de betreffende foto of naam te klikken, kunt u hen direct een e-mailbericht sturen.
 
DE UNIT ONDERBOUW BESTAAT UIT 
4 GROEPEN (groep 1 t/m 3).
                  
Mandy
coördinator unit onderbouw
         
Marjolein
leerkracht
   
Linda
onderwijsassistent
   
 
DE UNIT MIDDENBOUW BESTAAT UIT
4 GROEPEN (groep 4 t/m 6).
                  
Koen
coördinator unit middenbouw
           
Vera
leerkracht
 
DE UNIT BOVENBOUW BESTAAT UIT
3 GROEPEN (groep 7 en 8).
                  
Eveline
coördinator unit bovenbouw
   
Fleur
leerkracht in opleiding
 
 
Wij zijn nieuwsgierig en willen continu vernieuwen en ontdekken. Uit passie en enthousiasme. Wij zijn daarom altijd gefocust op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Voor u is immers alleen het beste goed genoeg wanneer het om uw kind gaat. Om dat te realiseren moeten wij voorop lopen. Daarom laten onze leerkrachten zich jaarlijks bijscholen.