De nieuwe film van Nicolas Cage kun je omschrijven...
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...

Gelezen in BN De Stem: Kabinet komt met deltaplan voor onderwijs

23-01-2021
Het gaat niet lukken om alle achterstanden die leerlingen door de coronacrisis hebben opgelopen nog dit schooljaar weg te poetsen. Het kabinet maakt een 'nationaal programma' voor het onderwijs na corona en verwacht dat basis- en middelbare scholen nog jaren aan de bak moeten om opgelopen achterstanden in te halen.
Bron: BN De Stem 23-1-2021 door Ellen van Gaalen en Hanneke Keultjes
 

Hoeveel geld het kabinet vrijmaakt voor het deltaplan dat ook geldt voor het mbo en hoger onderwijs, is niet bekend. Wel heeft het aan de Tweede Kamer toegezegd dat er voor meerdere jaren geld komt om dit probleem aan te pakken. Volgende maand komt het kabinet met een nadere invulling.

Minister Arie Slob (Onderwijs) stelt dat het kabinet 'de dure plicht' heeft om er alles aan te doen om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Dat moet 'een duurzame, brede aanpak' worden, schrijft hij aan de Kamer. Volgens Slob is het 'niet realistisch' dat scholieren dit jaar weer op hun normale niveau komen. ,,Daarvoor zijn de achterstanden bij sommige leerlingen en studenten te groot, en de crisis nog niet voorbij.''

Om leerlingen weer 'bij de les' te krijgen, stelt Slob bijvoorbeeld voor om een deel van de lesstof van dit schooljaar te verplaatsen naar volgend schooljaar. Ook wil hij 'flexibel' zijn met overgangsnormen' en zinspeelt hij op het tijdelijk aanpassen van het aantal toetsen.

Het kabinet, dat vorige week aftrad, kan daarmee niet wachten tot er een nieuw kabinet is aangetreden, vindt Slob. ,,Demissionair of niet, dit kabinet zal binnen de mogelijkheden alles uit de kast trekken om onze leerlingen de kansen te bieden die ze verdienen.''

Daarbij komt 'expliciet aandacht' voor kinderen die het grootste risico lopen op achterstand, zoals kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status. Zo denkt Slob aan extra lestijd en inhaalprogramma's en manieren om leraren beter te ondersteunen om de bijlessen mogelijk te maken.

Over de eindexamens gaat de ChristenUnie-bewindsman opnieuw in overleg. Die wil Slob door laten gaan, met meer spreiding en een extra herkansing. Eindexamenleerlingen mogen immers nog wel naar school. Maar nu de leerlingen op middelbare scholen onderling 1,5 meter afstand moeten houden wordt lesgeven 'ingewikkeld'. ,,Deze maatregel kan dan ook leiden tot een verdere vergroting van achterstanden.'' Wel is 'alles erop gericht' dat de scholen weer open kunnen op 8 februari. Ook wil Slob dat de eindtoets op basisscholen doorgaat. Alleen als basisscholen zes weken voor de eindtoets, die in april en mei wordt afgenomen, nog dichtzitten, 'kan er een andere afweging worden gemaakt'.

Twintig schoolbesturen roepen nu al in een manifest op om de eindtoets dit jaar niet te verplichten. Op hun eigen basisscholen hoeft de toets van de schoolbesturen niet afgenomen te worden. De eindtoets is wettelijk verplicht, maar de besturen vinden dat de toets veel te veel stress bij leerlingen veroorzaakt en tijdens deze coronacrisis niets zegt. Alleen als er bijvoorbeeld twijfel is over het schooladvies of in overleg met ouders kunnen scholen ervoor kiezen de toets af te nemen.

,,Alle leraren weten prima waar hun leerlingen staan, ook met thuisonderwijs'', stelt Helma van der Hoorn, bestuurder van Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS) en mede-initiatiefnemer van het manifest. ,,Daar is die eindtoets echt niet voor nodig.''