De nieuwe film van Nicolas Cage kun je omschrijven...
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...

Gelezen in BN De Stem: Voorstander van kansrijk adviseren

19-02-2021
Voordeel van zijn nieuwe werkplek is dat Lex Polman in Oudenbosch in elk geval niet hoeft te zoeken naar een parkeermeter. De schoolbestuurder maakte aan het begin van dit vreemde schooljaar de overstap van de Amsterdamse scholenkoepel Amos naar de Borgesiusstichting met kantoor in het Koepelstadje.
Bron: BN De Stem 19-02-2021 door Jac Bastiaanse

Zijn drijfveer om naar het zuiden af te zakken? ,,De zoektocht naar nieuwe oplossingen en vormen van onderwijs klinkt bij Borgesius door. Als school ben je een lerende organisatie. Ik hou van die energie", aldus Polman, die op zijn 61ste onbevangen aan zijn nieuwe baan begonnen is. ,,Ik wil mezelf fris houden en nooit te lang op dezelfde stoel blijven zitten."

De scholen zijn weer open. ,,Heel belangrijk dat de kinderen elkaar weer kunnen ontmoeten. De fysieke nabijheid van kinderen onder elkaar is zó belangrijk voor hun ontwikkeling."

Overigens deelt Polman de zorgen onder het lerarenpersoneel zeker. ,,Volledig grip houden op het coronavirus is ingewikkeld. Laten we nu vooral alert zijn en het gezonde verstand gebruiken. We moeten in de smiezen krijgen wat we voor de leerlingen kunnen betekenen."

Dat kan door in gesprek te blijven, te kijken en te luisteren naar de leerlingen. De eindtoets en advisering van groep acht leerlingen komt volgens Polman niet in gevaar. ,,De school heeft acht jaar lang de leerling in het snotje gehad. Ik ben voorstander van kansrijk adviseren. Bij randje vmbo of havo, adviseer ik het laatste. Als een achtste groeper maar een goede landing op de middelbare school maakt."

De nieuwe bestuursvoorzitter werkt intensief samen met de directeuren van de veertien Borgesiusscholen. ,,De schooldirecteuren zijn kartrekker van nieuw strategisch beleid. Niet opgelegd door het bestuur, maar van ons samen. Het moet aansluiten bij de scholen, zij moeten ermee werken."

Samenwerking tussen scholen op inhoud, vindt Polman prima. ,,Laat leraren die ergens knettergoed in zijn die kennis vooral delen."

Veel aandacht gaat bij de Borgesiusstichting uit naar verdere ontwikkeling van de lerarenteams om toekomstige collega's op te leiden. Vier scholen ontvingen onlangs het keurmerklabel van Pabo Avans Hogeschool Breda. De samenwerking met Pabo Inholland Dordrecht is intensief. ,,De samenhang van wat er op de opleiding wordt geleerd en hoe het werk op de scholen eruitziet moet één wereld zijn.''

In de toekomst ziet hij kansen voor een bovenschoolse leerlingenraad om veel beter te signaleren wat er leeft bij de leerlingen. ,,Daar hoort ook een stukje verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf bij, wat mooi past bij zo'n leerlingenraad, in gesprek met de bestuurder om mee te denken over ons onderwijs.''