27september2023
Juist is voor hetzelfde geld, zonder t. Het gaat...

Gelezen in BN De Stem: Laatste keer eindtoets voor 180.000 basisscholieren.

18-04-2023
De afsluitende test in het basisonderwijs gaat anders heten en vindt voortaan vroeger in het schooljaar plaats. Wat leveren deze veranderingen op?
Bron: BN De Stem 18-04-2023, Edwin van der Aa


Eerst nog even de huidige situatie: circa 80.000 leerlingen op zo'n 2700 scholen maken vanaf vandaag de Centrale Eindtoets die het College voor Toetsen en Examens namens de overheid aanbiedt. Deze week op papier of ergens de komende weken digitaal. De overige ruim honderdduizend leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs krijgen een eindtoets voorgeschoteld van een van de andere vier goedgekeurde aanbieders.

In de tweede helft van mei ontvangen de scholen de resultaten en het toetsadvies. Dit is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies, dat al uiterlijk 1 maart is bekendgemaakt aan ouders en kind. Het toetsadvies kan wel aanleiding geven om het schooladvies aan te passen. Als het toetsadvies hoger uitpakt dan het schooladvies, moet de school het schooladvies heroverwegen.

Ontwikkelen

Dit schooljaar wordt de eindtoets voor het laatst afgenomen. Vanaf 2023-2024 gaat de toets doorstroomtoets heten. Zo wil het kabinet de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school versoepelen en beter duidelijk maken dat iedere leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.

Er komen zes aanbieders, maar de grootste zal waarschijnlijk de overheidstoets (DOE-toets) blijven. Ook de doorstroomtoetsen van Cito en IEP zullen ongetwijfeld erg populair zijn bij scholen in het basisonderwijs. De naamsverandering betekent volgens de aanbieders feitelijk niets voor de toetsen inhoudelijk. Wél voor de timing van de toetsafname en het toetsadvies, want die worden flink naar voren gehaald. Leerlingen ontvangen straks tussen 10 en 31 januari al hun voorlopig schooladvies. Ze maken vervolgens in de eerste helft van februari de doorstroomtoets naar keuze van de school. Uiterlijk 15 maart krijgen de scholen de uitslag van die doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen zo snel mogelijk daarna het definitieve schooladvies.

Dan gebeurt er nog iets nieuws: er komt één week, die in het schooljaar 2023-2024 valt tussen 25 maart en 31 maart, waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, die ook past bij het schooladvies.

Ook worden de regels aangescherpt rondom het advies dat kinderen uiteindelijk meekrijgen, om te zorgen dat leerlingen niet te laag worden ingeschat en daarom minder toekomstkansen krijgen. Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. En krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies.