Vooralsnog is alleen 'Ik ga naar het werk' of 'Ik ga...
Betekenis plotseling opkomende, sterk in...

Ouderdilemma: Wanneer het geheim openbaren?

19-11-2022
Veel ouders worstelen ermee: het geheim op een dag wel of juist niet openbaren? Volgens orthopedagoog Rian Meddens (psychogoed.nl) is het 't beste als ouders 'aansluiten bij de ontwikkeling van het kind'.

Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar
"Dat betekent in dit geval dat je je kind in zijn fantasiewereld laat, zolang je kind daar heilig in gelooft, maar dat je er alert op bent als het gaat twijfelen en die twijfels dan niet wegneemt. Als kinderen vragen stellen in de trant van 'hoe kan het dat Sint zo oud wordt', kun je bijvoorbeeld een tegenvraag stellen: ,,Hoe denk jij dat het zit?'' Zo kom je erachter in hoeverre je kind zelf al twijfelt aan het hele verhaal.'' Kinderen zullen doorgaans zelf kanttekeningen gaan plaatsen. ,,Vanaf ongeveer 6 jaar maakt het zogenoemd magisch denken - waarin fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen - plaats voor meer realistisch denken. Dan komen er vragen op als: kunnen die pieten wel door de schoorsteen?''

Wat Meddens belangrijk vindt: niet de fantasie koste wat het kost in stand houden als kinderen zelf kritisch worden. ,,Als je als ouder het verhaal dan nog in stand houdt, begint het een beetje op jokken te lijken en dat is voor een kind niet fijn. Die moet zijn ouders kunnen vertrouwen.'' Meddens begrijpt dat sommige ouders het hele verhaal sowieso niet vertellen, omdat ze het als 'een leugen' beschouwen, maar zij ziet het vanuit haar expertise anders. ,,Sinterklaas is een mooie fantasie die goed bij de wereld van jonge kinderen past. En, ja, kinderen zullen misschien even teleurgesteld zijn als ze erachter komen dat het anders zit, maar ze hebben er geen blijvende schade van. Belangrijk is wel dat je hen vertelt dat het feest nog steeds een feest is, ook als ze niet meer geloven. Verder is het mooi te benadrukken dat Sinterklaas ooit echt bestaan heeft, dat hij pakjes uitdeelde aan kinderen, en dat we hem eren door zijn verjaardag te vieren.''

Wanneer wél actief ingrijpen?
Als het kind zo oud is dat school het feest anders viert. ,,Vanaf groep vijf doen scholen vaak aan surprises. Dat is een goed moment om je kind te vertellen hoe het zit.''