EEN SCHOOL KIEZEN

Uw kind wordt 4 jaar. Dit betekent dat uw zoon of dochter naar school mag. Spannend! Voor het eerst naar school, de basisschool. Een hele gebeurtenis voor u, maar voornamelijk een grote en bepalende stap voor uw kind. Een nieuwe fase in het nog jonge leven van uw kind breekt aan.

Ouders zij vrij in de keuze van een basisschool voor hun kind.  In de kern Oudenbosch zijn meerdere basisscholen. Er zijn geen afspraken in de gemeente Halderberge omtrent het postcodebeleid en het staat ouders vrij om zelf te bepalen welke school het beste past bij hun kind.

Hoe kiest u een school?

Net als alle scholen heeft De Klinkert te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die achter onze identiteit, omgangsvormen en onze onderwijskundige visie staan. We adviseren om wanneer uw zoon/dochter 3 jaar wordt, te gaan oriënteren op een basisschool. Om een school te kunnen kiezen, zult u eerst voor uzelf op een rijtje moeten hebben wat u als ouders belangrijk vindt aan een school. Alle ouders hanteren hun eigen criteria, afhankelijk van hun eigen ideeën en opvattingen en hun persoonlijke omstandigheden.

Bekijk HIER het stappenplan voor het kiezen van een goede basisschool voor uw kind.

Onderwijsgids
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft elk jaar een onderwijsgids uit met de titel: "De basisschool; gids voor ouders en verzorgers." Hierin staat informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het onderwijs.  Deze gids is te downloaden via www.rijksoverheid.nl op de openingspagina van het thema 'Basisonderwijs' bij 'Onderwijs en wetenschap'.