ZIEK MELDEN EN VERLOF

Alle afwezigheid (ziekte, verlof, bezoek artsen, etc.) wordt geregistreerd in ons administratiesysteem. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de leerplichtambtenaar van de gemeente Halderberge. Wij verzoeken u om uw kind niet onnodig thuis te houden en afspraken met artsen e.d. zoveel mogelijk te plannen buiten schooltijden.

Ziekmelden
Mocht uw kind ziek zijn wilt u dit dan uiterlijk 08.15 uur doorgeven. Bij voorkeur doet u dit m.b.v. de functie absentiemelding via het ouderportaal van BasisOnline, zodat ook de leerkracht van uw kind direct op de hoogte is. Zodra uw kind beter is verzoeken wij dit telefonisch door te geven. Op die manier weten wij wanneer we uw kind weer op school kunnen verwachten. Tevens wordt dan bekeken welke lesstof zo nodig ingehaald moet worden. Bij langdurige ziekte worden kindspecifieke afspraken gemaakt.

Leerplicht en schoolverzuim

Voor onze school volgen we de Nederlandse leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf vijf jaar volledig leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen.

Verlof kan alleen worden toegestaan:

  • wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestelde schoolvakantie en er in dat jaar geen andere vakantie met het gezin mogelijk is;
  • bij een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;
  • voor dokters- of tandartsbezoek;
  • in geval van een medische of sociale indicatie.

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Dit moet 8 weken of eerder schriftelijk worden aangevraagd voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.

In alle andere gevallen is instemming van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.

Verlofaanvraag
Indien er verlof nodig is voor uw kind, dient u daar een officiële verlofaanvraag voor in te vullen via het ouderportaal. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u hiervan schriftelijk een bevestiging. 
Indien het om langdurig of bijzonder verlof gaat, gelden de regels van leerplicht van RBL West-Brabant.