Pollen en gluten zijn van oorsprong...
'Dat is opgelegd pandoer' betekent 'dat zal zeker...
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
 
Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. De Klinkert valt onder regio Zuid. Lees hier alles over vakanties op de website van de Rijksoverheid.

Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en lestijden die van toepassing zijn op De Klinkert.

Vakanties 2022-2023
 
Vakantie Periode
 Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022
 Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
 Carnavalsvakantie  20 februari t/m 24 februari 2023
 Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023
 Zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus 2023

Vrije dagen 2022-2023
 
Vrije dag Datum
 Studiedag team  vrijdag 21 oktober 2022  
 Borgesiusdag  vrijdag 25 november 2022
 Studiedag team  dinsdag 6 december 2022
 Laatste schooldag 2022   vrijdag 23 december 2022
 Studiedag team  woensdag 15 maart 2023
 Goede Vrijdag  vrijdag 7 april 2023
 2e Paasdag  maandag 10 april 2023
 Hemelvaart + brugdag   donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
 2e Pinksterdag  maandag 29 mei 2023
 Studiedag team  vrijdag 30 juni 2023

Vakanties 2023-2024
 
Vakantie Periode
 Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023
 Kerstvakantie  25 december 2023 t/m 5 januari 2024 
 Carnavalsvakantie  12 t/m 16 februari 2024
 Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024
 Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2024

Vrije dagen 2023-2024
 
Vrije dag Datum
 Studiedag team   vrijdag 13 oktober 2023
 Borgesiusdag  vrijdag 24 november 2023
 Studiedag team  woensdag 6 december 2023 
 Laatste schooldag 2023   vrijdag 22 december 2023
 Studiedag team  woensdag 13 maart 2024
 Goede Vrijdag  vrijdag 29 maart 2024
 2e Paasdag  maandag 1 april 2024
 Hemelvaart + brugdag   donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 
 2e Pinksterdag  maandag 20 mei 2024
 Studiedag team  vrijdag 21 juni 2024