Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...

Woordenschat: remissie

12-06-2024
Betekenis
vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen

Uitspraak
ree-mis­-sie of ruh-mis-sie

Woordfeit

Remissie betekent 'vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen'. Als je in remissie bent, vertoon je geen ziekteverschijnselen meer, maar ben je ook nog niet definitief genezen verklaard. Je hebt partiële remissie (tijdelijke vermindering) en complete remissie (definitieve verdwijning), aldus het Geneeskundig woordenboek van Pinkhof.

Volgens de woordenboeken kan remissie ook 'strafvermindering', 'opheffing van een verbod' en 'korting' betekenen, maar die betekenissen komen erg weinig voor; de medische betekenis is veruit het gebruikelijkst. Het gemeenschappelijke betekeniselement is 'vermindering', en dat geldt ook voor het woord waar remissie vandaan komt: het Latijnse remissio. Dat is een afleiding van remittere, dat letterlijk 'terugzenden' betekent, en overdrachtelijk ook 'laten zakken, laten dalen' en 'verminderen, afzwakken'.