SCHOOLKALENDER

Schoolkalender 2023-2024
Ieder schooljaar geeft De Klinkert aan het begin van het schooljaar een schoolkalender uit. Hierop kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen etc. De planning voor het nieuwe schooljaar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de andere basisscholen van de Borgesiusstichting in de kern Oudenbosch. In onderstaande tabel kunt u de gewenste maand kiezen.

Let op: De schoolkalender wordt ieder jaar met zorg opgesteld. Toch kan het voorkomen dat gedurende het schooljaar activiteiten worden toegevoegd, worden verplaatst of komen te vervallen. Een actueel overzicht met alle activiteiten vindt u op ons ouderportaal.

2024 2025
    januari
  februari
  maart
  april
  mei
  juni
  juli
augustus augustus
september  
 oktober  
 november  
 december