KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Periodiek kwaliteitsonderzoek
Op 10 november 2020 heeft de inspectie onze school bezocht. Het bezoek is afgelegd in het kader van een onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV).
De inspectie heeft bij dit onderzoek geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school van hoge kwaliteit is en heeft daarom het predicaat GOED toegekend. Lees HIER het rapport van bevindingen.

Op dinsdag 10 april 2018 heeft de inspectie onze school bezocht voor een themaonderzoek 'rekenen en wiskunde'. Doel van dit schoolbezoek was het verzamelen van informatie over het reken/wiskunde-onderwijs op onze school.
 
De rapporten van de inspectie zijn openbaar en te vinden via de Toezichtskaart op de website van de inspectie http://www.onderwijsinspectie.nl/.

Scholen op de kaart
Op de website www.scholenopdekaart.nl geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.

Open HIER het SchoolVenster van basisschool De Klinkert.